top of page
Národní obrana

Stupeň 10

Učitel: Kohut MP tel.0976042676

24.03.2022р.

Téma: Postup při poskytování pomoci při poranění oka.

Zapište si do sešitu:  Jak zajistit domácí péči při poranění oka.

 Homework

Odstavec 40 Čl. 153.

 Pracujte do 31.03.2022.

24.03.2022  

Matsola TM.0969259681

Téma: Regulační a právní rámec civilní ochrany. 

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec 39  st.180-182.

Učitel: Kohut MP tel.0976042676

31.03.2022р.

Téma: Algoritmus pro domácí péči v případě poranění hrudníku.

Zapište si do sešitu:  Jak zajistit domácí péči při poranění hrudníku.

 Homework

Odstavec 38 Čl. 146.

 Proces do 07.04.2022.

Matsola TM.0969259681
31.03.2022
Téma: Příčiny a klasifikace mimořádných událostí.
(Udrženo v Zoomu)  
Domácí úkol: Prostudujte si odstavec 40 článků 125-133.

Učitel: Kohut MP tel.0976042676

07.04.2022р.

Téma: Algoritmus pro domácí péči v případě poranění břicha.

Napište si do sešitu:  Jak zajistit domácí péči při poranění břicha.

 

 Homework

Odstavec 39 Čl. 150.

 Proces do 14.04.2022.

Matsola TM 0969259681
04/07/2022
Téma: Příčiny a klasifikace mimořádných událostí (konec). Obecné příznaky nouze. Nouzové úrovně.

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec 41, čl. 189-192.

Učitel: Kohut MP tel.0976042676

14.04.2022р.

Téma: postup při poskytování pomoci při poranění oka.

Zapište si do sešitu:  Jak zajistit domácí péči při poranění oka.

 Homework

Odstavec 40 Čl. 153.

 Pracujte do 21.04.2022.

Učitel: Kohut MP tel. 0976042676

21.04.2022р.

Téma: Tematické hodnocení.

Zapište si do sešitu:  Jak zajistit domácí péči při poranění hlavy, hrudníku, břicha, očí.

 Homework

Odstavce 35–40 (opakování)

 Proces do 28.04.2022.

Učitel: Kohut MP tel.0976042676

27.04.2022р.

Téma: Jednotný státní systém civilní ochrany a jeho součásti.

 Zapište si do sešitu:  anmergency that is urgent.

 Homework

Odstavec 41, napsat do sešitu: jedna NA.

 Pracujte do 5.5.2022.

14.04.2022

Učitel: Matsola TM

Tel. 0969259681

Téma: Zdroje nebezpečných situací v době války. Mimořádné události, které jsou pro region typické. Potenciálně nebezpečné objekty města (obvodu) Prevence mimořádných událostí.

(Zadrženo v Zoomu)

Domácí úkol: Prostudujte si odstavce 42-43, čl. 189-192.

21.04.2022

Učitel: Matsola TM

Tel. 0969259681

Téma: Zobecnění a systematizace znalostí k tématu.

Domácí úkol: Opakování probrané látky.

28.04.2022

Učitel: Matsola TM

Tel.0969259681

Téma: Záchranný kruh při náhlé zástavě srdce. Algoritmy akcí provádění kardiopulmonální resuscitace. Základní pravidla a postup při resuscitaci.

Domácí úkol: Odstavec  44-45, čl. 203-211.

05.05.2022

Učitel: Matsola TM

Tel.0969259681

Téma: Technika zajištění průchodnosti horních cest dýchacích. Umělé dýchání a jeho odrůdy. Metody a techniky umělé plicní ventilace.

Domácí úkol: Odstavec  46-47, str. 210-215.

05/12/2022

Učitel: Matsola TM

Tel. 0969259681

Téma: Nepřímá masáž  srdce jako cesta k obnově kardiovaskulárního systému, způsoby jejího provádění. Použití automatického externího defibrilátoru.

Domácí úkol: Odstavec  48-49, str. 214-217.

Učitel: Kohut MP tel. 0976042676

05.05.2022 р.

Téma: Obecné příznaky mimořádných událostí. Nouzové úrovně.

 Zapište si do sešitu:  Zdroje nebezpečných situací v době války.

 Homework

Odstavec 42, zapište si do sešitu: potenciálně nebezpečné předměty.

 Proces do 12.05.2022.

Učitel: Kohut MP tel. 0976042676

12.05.2022 р.

Téma: Zdroje nebezpečných situací v době války.

 Zapište si do sešitu:  Zdroje nebezpečných situací v době války.

 Homework

Odstavec 42, zapište si do sešitu: potenciálně nebezpečné předměty.

 Proces do 19.05.2022.

Učitel: Kohut MP tel. 0976042676

18.05.2022 р.

Téma: Mimořádné události, které jsou pro region typické. Potenciálně nebezpečné objekty města.

 Zapište si do sešitu: Potenciálně nebezpečné objekty města.

   Homework

Odstavec 43, napsat do sešitu: potenciálně nebezpečné objekty (obce). Práce do 26. května 2022.

19.05.2022

Učitel: Matsola TM

Tel. 0969259681

Téma: Technika resuscitace jedním a dvěma záchranáři. Viz krvácení. Příznaky a rychlé rozpoznání život ohrožujícího krvácení. Technika aplikace přímého tlaku na ránu .

Domácí úkol: Odstavec  50-51-52, str. 218-227.

26.05.2022

Učitel: Matsola TM

Tel. 0969259681

Téma: Technika přikládání turniketu na horní a dolní končetiny Technika tamponády rány. Technika kompresního obvazu. Technika vytahování raněných.

Domácí úkol: Odstavec  53-54-55-56, str. 228-251.

10 клас

11. třída

Učitel: Kohut MP tel.0976042676

23.03.2022р.

Téma: Známky život ohrožujícího vnějšího krvácení. Použití turniketů na končetiny.

Napište do sešitu. Známky vnějšího krvácení.

Domácí úkol: Jak zajistit domácí péči při zevním krvácení.

Práce do 30. března 2022.

23.03.2022

Matsola TM.0969259681

Téma: Hodnocení stavu oběti podle algoritmu MARCH.

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec 19 článků 121-124.

Učitel: Kohut MP tel.0976042676

30.03.2022р.

Téma: Úvod do kurzu taktické medicíny. Příčiny preventivních úmrtí.

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dc3b death_bb3b-135dc3b death

Domácí úkol: Etapy domácí péče.

 Process do 6. dubna 2022.

Matsola TM.0969259681
30.03.2022
Téma: Zastavení život ohrožujícího krvácení. Princip tamponády ran.
(Udrženo v Zoomu)  
Domácí úkol: Prostudujte si odstavec 20 článků 125-133.

Učitel: Kohut MP tel.0976042676

06.04.2022р.

Téma: Pomoc na jevišti pod palbou.

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad6de99bb45194-bb3b-135dbad6de9c -9194-bb3b-135dbad6de-135d51c

Domácí úkol: Etapy poskytování domácí péče v případě požáru. Práce do 13. dubna 2022.

Matsola TM.0969259681
4. 6. 2022
Téma: Obnova a udržení průchodnosti dýchacích cest. Odstranění spodní čelisti. Bezpečné zavedení nosního vzduchovodu.

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec 21, str.134-138.

Učitel: Kohut MP tel. 0976042676

13.04.2022р.

Téma: Známky život ohrožujícího vnějšího krvácení. Použití turniketů na končetiny.

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dcc_bb3b-135d6bad59c

Domácí úkol: Etapy domácí péče o krvácení.

Práce do 15. dubna 2022.

Učitel: Kohut MP tel. 0976042676

20.04.2022 р.

Téma: Principy tamponády rány.

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136cc bb3b-1385ddeb3b-1385ddeb9_bc

Domácí úkol: jak tamponovat ránu.

Práce do 27.4.2022.

Učitel: Kohut MP tel.0976042676

27.04.2022р.

Téma: Přikládání obvazů na popáleninu, zavázané oči

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dcd8b-136dc3b-136dc3b-136dc3b-136dc3b-136dc3b

Domácí úkol: co víte o popáleninách.

 Proces do 04.05.2022.

13.04.2022

Učitel: Matsola TM

Tel. 0969259681

Předmět: Penetrující poranění hrudníku. Vyšetření hrudníku. Použití těsnících (okluzivních) samolepek. Poranění plic. Intenzivní pneumotorax.

(Zadrženo v Zoomu)

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec 22, čl. 138-146

20.04.2022

Učitel: Matsola TM

Tel. 0969259681

Předmět: Úplné vyšetření zraněného, zastavení všech ostatních typů vnějšího krvácení.

Takticky výrazné známky šoku u raněných.

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec 23, čl. 146-148

27.04.2022

Učitel: Matsola TM

Tel.0969259681

Téma: Poskytování domácí péče při zlomeninách, popáleninách, omrzlinách, pronikajícím poranění oka. Překrytí pneumatik. Aplikace pevného štítu na poraněné oko. Podchlazení. Traumatické zranění mozku.

Domácí úkol: Prostudujte si odstavce 24, 25, 26. Čl. 150-172

05/04/2022

Učitel: Matsola TM

Tel. 0969259681

Téma: Zobecnění a systematizace znalostí k tématu.

(Zadrženo v Zoomu)

Domácí úkol: Opakování probrané látky.

05/11/2022

Učitel: Matsola TM

Tel. 0969259681

Téma: Podstata, obsah a posloupnost záchranné  a další naléhavé práce. Opatření k zajištění záchranných a jiných neodkladných prací. Bezpečnostní opatření pro záchranné akce.

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec 30-33, str.203-232.

Učitel: Kohut MP tel. 0976042676

05.05.2022 р.

Téma: Obecné příznaky mimořádných událostí. Nouzové úrovně.

 Zapište si do sešitu:  Zdroje nebezpečných situací v době války.

 Homework

Odstavec 42, zapište si do sešitu: potenciálně nebezpečné předměty.

 Proces do 12.05.2022.

Učitel: Kohut MP tel. 0976042676

11.05.2022 р.

Téma: Podstata, obsah a posloupnost záchranných a jiných neodkladných prací. Bezpečnostní opatření při jejich realizaci.     _cc781905-5cde-3194-bb3b-9558cc-bb3b-13555bad93b-1355551b3b-1356dde93b30

Napište si do sešitu: popis oblasti katastrofy.

Domácí úkol: Jaká bezpečnostní opatření je třeba dodržovat při záchranných pracích při mimořádných událostech.

 Proces do 25.05.2022.

Učitel: Kohut MP tel. 0976042676

18.05.2022 р.

Téma: Podstata, obsah a posloupnost záchranných a jiných neodkladných prací. Bezpečnostní opatření při jejich realizaci.     _cc781905-5cde-3194-bb3b-9558cc-bb3b-13555bad93b-1355551b3b-1356dde93b30

Napište si do sešitu: popis oblasti katastrofy.

Domácí úkol: Jaká bezpečnostní opatření je třeba dodržovat při záchranných pracích při mimořádných událostech.

 Proces do 25.05.2022.

18.05.2022

Učitel: Matsola TM

Tel. 0969259681

Předmět: Hledání škod v troskách a také v poškozených a hořících domech.

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec 34, čl. 241-248.

18.05.2022

Učitel: Matsola TM

Tel. 0969259681

Předmět: Hledání škod v troskách a také v poškozených a hořících domech.

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec 34, čl. 241-248.

25.05.2022

Učitel: Matsola TM

Tel. 0969259681

Téma: Způsoby záchrany lidí zpod trosek, z horních pater chátrajících budov pomocí běžných i improvizovaných prostředků. Záchrana osob ze zavalených a poškozených ochranných konstrukcí.

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec 34, čl. 241-248.

6. 2. 2022

Učitel: Matsola TM

Tel.  0969259681

Téma: Technika působení přímého tlaku na ránu.

Domácí úkol: odstavec 52, čl. 223-228

11 клас
bottom of page