top of page

6 клас

23.03.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Мохи. Загальна характеристика мохів.

Домашнє завдання: Намалювати малюнок за вибором та законспектувати головне.

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна, тел 0971182230
23.02.2022
Тема. Узагальнення знань за темою: Рослини (Репродуктивні органи рослин)
Домашнє завдання. Повторити пройдений навчальний матеріал за темою "Рослини"

25.03.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Хвощі і плауни

Домашнє завдання: Намалювати малюнок на вибір.

30.03.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Загальна характеристика папоротей

Домашнє завдання: Виписати головне з параграфа та намалювати малюнок.

6-В клас

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
30.03.2022
Тема. Водорості (зелені, бурі, червоні). Лабораторне дослідження. Будова зелених нитчастих водоростей.
Домашнє завдання. Опрацювати параграф 45. Виконати лабораторну роботу

Біологія 6-В
Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
01.04.2022
Тема. Мохи. Лабораторне дослідження. Будова моху
Домашнє завдання Опрацювати параграф 39. Виконати лабораторне дослідження

01.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Голонасінні. Дослідження будови пагонів і шишок хвойних рослин.

Домашнє завдання: Прочитати параграф та виписати головне.

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
06.04.2022
Тема. Папороті, хвощі, плауни. Лабораторне дослідження. Будова папоротей. 
Домашнє завдання Опрацювати параграф 40. Виконати лабораторне дослідження

06.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Покритонасінні (квіткові).

Домашнє завдання: Опрацювати параграф 43,та виписати головне.

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
08.04.2022
Тема. Голонасінніні. Лабораторне дослідження. Будова пагонів і шишок хвойних рослин. 
Домашнє завдання. Вивчити конспект. Виконати лабораторне дослідження

08.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних рослин

Домашнє завдання: Порівняти будову мохів та папоротей.

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
13.04.2022
Тема. Покритонасінні (Квіткові)
Домашнє завдання. Вивчити конспект

13.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Екологічні групи рослин

Домашнє завдання: Опрацювати параграф та зробити конспект.

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
15.04.2022
Тема. Практична робота. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин
Домашнє завдання. Оформлення практичної роботи

20.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Практична робота «Визначення видів кімнатних рослин»

Домашнє завдання: Описати на намалювати кімнатну рослину

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
20.04.2022
Тема. Сільськогосподарські рослини. 
Домашнє завдання. Вивчити параграф 45.

22.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Рослинні угрупування. Значення рослин для існування життя на планеті Земля

Домашнє завдання: Написати «Що означають рослини для життя на планеті?»

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
22.04.2022
Тема. Екологічні групи рослин. 
Домашнє завдання. Вивчити параграф 45.

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
27.04.2022
Тема. Життєві форми рослин. Зв'язки рослин з іншими організмами. 
Домашнє завдання. Вивчити конспект.

29.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Особливості будови грибів.Розмноження грибів

Домашнє завдання: Опрацювати параграф та написати будову гриба

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
29.04.2022
Тема. Типи рослинних угруповань 
Домашнє завдання. Вивчити конспект.

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
06.05.2022
Тема. Контрольна робота по темі "Рослини"
Домашнє завдання. Повторити пройдений навчальний матеріал.

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
04.05.2022
Тема. Значення рослин для життя на планеті Земля та людини. Практична робота. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах 
Домашнє завдання. Вивчити конспект. Виконати практичну роботу на сторінці 210.

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
11.05.2022
Тема. Загальна характеристика грибів. 
Домашнє завдання. Вивчити параграф 47.

04.05.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Особливості живлення грибів

Домашнє завдання: Параграф 47, намалювати малюнок стор.215

06.05.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Групи грибів: симбіотичні-мікоризоутворюючі шапинкові гриби.

Домашнє завдання: Опрацювати параграф та зробити короткий конспект

13.05.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Їстівні шапинкові гриби

Домашнє завдання: Опрацювати параграф та написати які є їстівні гриби

6-В клас

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
18.05.2022
Тема. Лишайники - приклад симбіотичних організмів. 
Домашнє завдання. Опрацювати параграф 54.

18.05.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Лишайники

Домашнє завдання: Опрацювати параграф

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
20.05.2022
Тема. Шапинкові гриби. Лабораторне дослідження. Будова шапинкових грибів. 
Домашнє завдання. Опрацювати презентацію. Виконати лабораторну роботу.

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
25.05.2022
Тема. Їстівні та отруйні шапинкові гриби. 
Домашнє завдання. Опрацювати параграф 51.

26.05.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Повторення вивченого матеріалу

Домашнє завдання: Повторити параграф 1 та 5

08.06.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Спорові рослини

Домашнє завдання: Повторити терміни слів

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел 0971182230
08.06.2022
Тема. Узагальнення знань за темою "Гриби". 
Домашнє завдання. Повторити пройдений навчальний матеріал.

15.06.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Повторення теми «Рослини»

Домашнє завдання: Повторити терміни слів

6 клас

7 клас

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

21.03.2022р.

Тема: Тривалість життя,ріст тварин.

Записати в зошит:Лабораторне дослідження

Визначення віку тварин. Записати у зошит.

Домашнє завдання : параграф 41 Ст.176-179

Опрацювати до 23.03.2022 року.

 

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

23.03.2022р.

Тема: Подразливість тварин.

Записати в зошит:Що таке подразливість ,та які види подразливості ви знаєте.

 Домашнє завдання : параграф 37Ст.159-164

Опрацювати до 28.03.2022 року.

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
25.03.2022
Тема. Загальне поняття про регенерацію. Періоди та тривалість життя. Л. Д. Визначення віку тварин
Домашнє завдання. Виконати лабораторне дослідження.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

28.03.2022р.

Тема: Регуляція функцій. Нервова система.

Записати в зошит: дифузна,вузлова,трубчаста нервові системи, центральна та периферична нервові системи, нейрон.

 Домашнє завдання : параграф 36Ст.155-157

Перевірка здобутих знань на ст.158(3пит.)

Опрацювати до 30.03.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

30.03.2022р.

Тема: Практична робота №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

Записати в зошит: Практичну роботу №6

 Домашнє завдання : параграф 36Ст.155-158

Практична робота на ст.158

 Опрацювати до 04.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

04.04.2022р.

Тема: Розмноження тварин.

Записати в зошит: регенерація, роздільностатеві вість, запліднення зовнішнє та внутрішнє, гермафродити.

 Домашнє завдання : параграф 39Ст.167-172

Перевірка здобутих знань на ст. 172(3 пит.)

Опрацювати до 06.04.2022 року.

04.04.2022. Меклеш Н І

Тема: Поведінка тварин. Вроджена та набута поведінка тварин.

Д\з параграф 42,43.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

06.04.2022р.

Тема: Індивідуальний розвиток тварин.

Записати в зошит: індивідуальний розвиток,етапи розвитку

 Домашнє завдання : параграф 40Ст.172-176

Перевірка здобутих знань на ст. 176(3 пит.)

Опрацювати до 11.04.2022 року.

8.04.2022. Меклеш Н І

Тема: Типи поведінкових реакцій тварин. Д/з параграф 44,45.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

11.04.2022р.

Тема: Тривалість життя, ріст тварин.

Записати в зошит: Лабораторне дослідження: Визначення віку тварин.

 Домашнє завдання : параграф 41Ст.176-179

Перевірка здобутих знань на ст. 179(3 пит.)

Опрацювати до 13.04.2022 року.

11.04.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Видова схильність до деяких форм поведінки.

Д/з параграф 45(3,4).

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

13.04.2022р.

Тема: Тематична робота

Записати в зошит: тести на ст.180

 Домашнє завдання : параграф 28-41(повторити

Опрацювати до 18.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

18.04.2022р.

Тема: Поведінка тварин, поведінкові реакції.

Записати в зошит: поведінка, етологія, спостереження. Лабораторне дослідження : Спостереження за поведінкою тварин.

 Домашнє завдання : параграф 42ст. 181-186

Перевірка здобутих знань на ст.186 (1-3)

Опрацювати до 20.04.2022 року.

 

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

20.04.2022р.

Тема: Практична робота№7.Визначення форм поведінки.

 Записати в зошит: практичну роботу №7  на сторінці 209.

Домашнє завдання : параграф 42ст. 181-186

Перевірка здобутих знань на ст.186 (5)

Опрацювати до 25.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

25.04.2022р.

Тема: Набута поведінка тварин.

 Записати в зошит: вроджена поведінка, набута поведінка,безумовний рефлекс,інстинкт.

Домашнє завдання : параграф 43 ст. 186-190

Перевірка здобутих знань на ст.190(1-4)

 Опрацювати до 27.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

27.04.2022р.

Тема: Елементарна розумова діяльність тварин.

 Записати в зошит: міграція

Домашнє завдання : параграф 44ст. 190-194

Перевірка здобутих знань на ст.194(1-4)

 Опрацювати до 02.05.2022 року.

15.04.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Суспільна поведінка тварин.

Д/з параграф 48.

18.04.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Територіальна поведінка тварин.

Д/з. параграф 47.

22.04.2022. Меклеш Н.І.

7А. Тема: Міні проект про тварин. Чи здатні тварини засвоїти людську мову?

Д/завдання §49.

25.04.2022. Меклеш Н.І.

7А. Тема: Контрольна робота №2. Узагальнення з теми "Поведінка тварин". 

Д/завдання. Виконати тестові завдання на с.221.

29.04.2022. Меклеш Н.І.

7А. Тема: Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

Д/завдання § 51.

6.05.2022. Меклеш Н.І.

7А. Тема: Взаємозв'язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупуваннях.

Д/завдання § 52, 53.

9.05.2022. Меклеш Н.І.

7А. Тема: Основи охорони природи, природоохоронні території. Червона книга України.

Д/завдання §54.

20.05.2022. Меклеш Н.І.

7А. Тема: Ознайомлення із тваринами. Екскурсія.

Д/завдання - записати тварини різних видів.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

02.05.2022 р.

Тема: Репродуктивна поведінка тварин.

 Записати в зошит: шлюбна та батьківська поведінка.

Домашнє завдання: параграф 46 ст. 199-202

Перевірка здобутих знань на ст. 202 (1-3)

 Опрацювати до 04.05.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

04.05.2022 р.

Тема: Сформувати уявлення про соціальну поведінку тварин.

 Записати в зошит: поодинокі тварини, соціальні тварини, анонімні та особистісні угруповання, домінант.

Домашнє завдання: параграф 48 ст. 205-208

Перевірка здобутих знань на ст. 208(1-3)

 Опрацювати до 09.05.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

09.05.2022 р.

Тема: Територіальна поведінка тварин.

 Записати в зошит: територіальна поведінка, маркування меж території.

Домашнє завдання : параграф 47 ст. 202-205

Перевірка здобутих знань на ст. 205(1-3)

 Опрацювати до 11.05.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

11.05.2022р.

Тема: Еволюція поведінки тварин.

 Записати в зошит: елементарну розумову діяльність.

 Домашнє завдання : параграф 50 ст. 215-220

Перевірка здобутих знань на ст.220(1-3)

 Опрацювати до 16.05.2022 року.

13.05.2022. Меклеш Н.І.

 7А. Тема: Захист міні-проєкту "Значення тварин у природі і в житті людини". 

16.05.2022. Меклеш Н.І.

 7А. Тема: Подібність у будові та життєдіяльності рослин, бактерій, грибів. Тварини - свідчення єдності природи.

Д/завдання § 53, повторити § 5.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

16.05.2022 р.

Тема: Узагальнення та систематизація вивченого з теми: «Поведінка тварин»

 Записати в зошит: тести на ст. 221

 Домашнє завдання : повторити параграфи 42- 50 ст. 181-220

Опрацювати до 18.05.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

18.05.2022 р.

Тема: Організми і середовища існування . Чинники неживої природи.

 Записати в зошит: популяція, місце існування, екосистема, фотоперіодизм.

 Домашнє завдання :  параграф 51 ст. 222- 227

Опрацювати до 23.05.2022 року.

23.05.2022. Меклеш Н.І.

7А. Тема: Різноманітність тварин рідного краю.

Ознайомлення з тваринами лісу. 

Д/завдання - описати декілька тварин нашого лісу, повторити § 24,25.

27.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Пристосованість рослин та тварин до сумісного життя.

30.05.2022. Меклеш Н.І.

7А. Тема: Різноманітність тварин нашої місцевості.

Д/завдання - повторення.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

25.05.2022 р.

Тема: Організми й екосистеми.

 Записати в зошит: екосистема

 Домашнє завдання :  параграф 53ст. 232- 240

Перевірка здобутих знань на ст. 240

Опрацювати до 01.06.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

01.06.2022 р.

Тема: Охорона природи

 Записати в зошит: екосистема, червона книга.

 Домашнє завдання :  параграф 54 ст. 232- 240

Перевірка здобутих знань на ст. 240

Опрацювати до 06.06.2022 року.

3.06.2022. Меклеш Н.І.

7А. Тема: Взаємозвязок рослин і тварин.

6.06.2022. Меклеш Н.І.

7 А. Тема: Повторення. Класифікація тварин.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

06.06.2022 р.

Тема: Повторення за темою « Процеси життєдіяльності тварин»

 Записати в зошит: процеси життєдіяльності тварин.

 Домашнє завдання :  параграф 20-26

Опрацювати до 08.06.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

15.06.2022 р.

Тема: Повторення за темою «Поведінка тварин»

 Записати в зошит: процеси поведінки тварин.

 Домашнє завдання :  параграф 20-26

Опрацювати до 20.06.2022 року.

17.06.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Повторення. Тривалість життя тварин.

7-А 20.06.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Повторення. Вплив діяльності людини на життя тварин.

7 клас

8 клас

21.03.2022

+380967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: ”Профілактика захворювань нервової системи”

Домашнє завдання: Написати доповідь ”Захворювання нервової системи”.

24.03.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Узагальнення знань за темою «Нервова система людини»

Домашнє завдання: Виконати самоконтроль знань з теми.

28.03.2022

0967182035

Вчитель:Когут Марина Юріївна

Тема:Загальна характеристика сенсорних систем організму.

Домашнє завдання:Прочитати параграф,та виконати завдання на сторінці 197.

8А. Біологія.31.03.2022. Меклеш Н І

Тема: Зоровааграф 42, завд. с сенсорна система людини.

Дом. завд. парт. 201

1.04.2022. Меклеш Н І

Тема: Зорова сенсорна система людини.

Дом. завд. параграф 42, завд. ст. 201

04.04.2022. Меклеш Н І

Тема: Зорова сенсорна система. Особливості функціонування ока людини. Гігієна зору.

Д/з параграф 42,43, малюнок 157,166.

7.04.2022. Меклеш Н І

Тема: Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

Дом. завдання параграф 45.

8.04.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Сенсорні системи рівноваги, руху, температури, дотику, болю.

Д/з параграф 45.

11.04.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Сенсорні системи рецепторів внутрішніх органів.

Д/з параграф 46.

14.04.2022. Меклеш Н.І.

Біологія 8А.

Тема: Сенсорні системи смаку, нюху.

Д/з параграф 46(1-3).

15.04.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Узагальнення знань  "Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи". Контрольна робота №2.

 

18.04.2022. Меклеш Н.І.

  8А клас.

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми "Зв'язок  організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи".

Контрольна робота №2.

18.04.2022. Меклеш Н.І.

8Б. Тема: Поняття про ВНД і її основні типи.

ЛД 10 ст. 23, параграф 47.

21.04.2022. Меклеш Н.І.

8А. Тема: Поняття про вищу нервову діяльність.

Д/з §47.

22.04.2022. Меклеш Н.І.

8Б. Тема: Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти.

Д/завдання §48.

25.04.2022. Меклеш Н.І.

8А. Тема: Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти.

Д/завдання §48.

25.04.2022. Меклеш Н.І.

8Б. Тема: Мислення та свідомість.

Д/завдання §49.

28.04.2022. Меклеш Н.І.

8А. Тема: Мислення та свідомість. Мова. Навчання та пам'ять.

Д/завдання §49,50.

29.04.2022. Меклеш Н.І.

 8 Б. Тема: Мова. Навчання та пам'ять.

Д/завдання § 50

5.05.2022. Меклеш Н.І.

8А. Тема: Дослідницький практикум 5 "Визначення типу ВНД та властивостей темпераменту".

Д/завдання § 51

6.05.2022. Меклеш Н.І.

8Б. Тема: Дослідницький практикум 5 "Визначення типу ВНД та властивостей темпераменту".

Д/завдання §51.

9.05.2022. Меклеш Н.І.

Біологія 8 клас. Тема: Сон. Біоритми.

Д/завдання §52

12.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.

Д/завдання §53,54.

13.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.

Д/завдання § 53,54.

16.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Профілактика захворювання ендокринної системи. Проєкт: "Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика". Взаємодія регуляторних систем.

Д/завдання § 55.

19.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Будова та функції репродуктивної системи.

Д/завдання §59.

20.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Будо2205.2022. Меклеш Н.І.ва та функції репродуктивної системи.

Д/завдання § 59.

23.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл. Вагітність.

Д/завдання § 60.

24.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Статеві  клітини. Запліднення. Менструальний цикл. Вагітність. Репродуктивне здоров'я.

Д/завдання § 60. 

26.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Ембріональний період розвитку людини.

Д/завдання § 61-62.

27.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Ембріональний період розвитку людини.

30.05.2022. Меклеш Н.І.

 Тема: Узагальнення знань з теми "Вища нервова діяльність".

Д/завдання - повторення.

2.06.2022 Меклеш Н.І.

Тема: Цілісність  організму людини.

Д/завд. Вивчити узагальнення на ст. 281.

3.06. 2022. Меклеш Н.І.

Тема: Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.

Д/завдання - вивчення узагальнення на ст. 281.

6.06. 2022. Меклеш Н.І.

Тема: Повторення - людина як біологічна система. 

8A 9.06.2022. Меклеш Н.І.

 Тема: Повторення. Значення раціонального харчування для здоров'я людини.

§ 8-12.

16.06.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Повторення. Правила надання першої медичної допомоги.

17.06.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Повторення. Правила надання першої медичної допомоги при травмах.

20.06.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Повторення. Засоби запобігання забруднення водойм, повітря, знищення рослин.

8 клас

9 клас

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

21.03.2022р.

Тема: Біорізноманіття. Основні групи організмів : бактерії,археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси.

Записати у зошит: систематика,класифікація, біологічні концепції виду,віруси.

Домашнє завдання

Параграф 45-47., ст.186-200, описати гриби,рослини,тварини.

 Опрацювати до 23.03.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

24.03.2022р.

Тема: Адаптація- результат адаптаційного процесу.

Записати у зошит: адаптація

 Домашнє завдання

Параграф 47., ст.186-200, описати адаптацію

 Опрацювати до 28.03.2022 року.

Вчитель Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
25.03.2022
Тема. Механізми видоутворення
Домашнє завдання. Вивчити параграф 40, вивчити механізми видоутворення

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

28.03.2022р.

Тема: Тести на ст. 183

Записати у зошит: тести  на ст. 183(1-30)

 Домашнє завдання

Параграф 38-44., ст.152-185

 Опрацювати до 31.03.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

31.03.2022р.

Тема: Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

Записати у зошит: біологічний прогрес, ароморфоз, загальна дегенерація.

 Домашнє завдання

Параграф 43ст.173-178

 Опрацювати до 04.04.2022 року.

1.04.2022. Меклеш Н І

Тема: Біотичні, абіотичні та антропічні фактори.

Дом. завдання параграф 50

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

04.04.2022р.

Тема: Біорізноманіття . Основи еволюційної філогенії та систематики.

Записати у зошит: Які системи організмів називають штучними, а які- природніми.

 Домашнє завдання

Параграф 45ст.186-190

 Опрацювати до 07.04.2022 року.

04.04.2022. Меклеш Н І

Тема: Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

Д/з  параграф 43-44.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

07.04.2022р.

Тема: Основні групи організмів: бактерії,археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя.

  Записати у зошит:Бактерії,археї, неклітинні форми життя.

 Домашнє завдання

Параграф 46ст.190-195

Перевірка здобутих знань на ст.195(1-3)

 Опрацювати до 11.04.2022 року.

8.04.2022. Меклеш Н І

Тема: Основи еволюційної філогенії та систематики.

Д/з параграф 45.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

11.04.2022р.

Тема: Огляд основних еукаріотичних таксонів.

  Записати у зошит:гриби,тварини,рослини( описати)

 Домашнє завдання

Параграф 47ст.195-200

Перевірка здобутих знань на ст.200(1-3)

 Опрацювати до 14.04.2022 року.

11.04.2022.Меклеш Н.І.

Тема:Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

Д/з параграф 46,47.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

14.04.2022р.

Тема: Тематична робота

  Записати у зошит тести на ст.201

 Домашнє завдання

Параграф 45-47(повторити)

Опрацювати до 18.04.2022 року.

15.04.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Неклітинні форми життя: віруси.

Д/з параграф 46.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

18.04.2022р.

Тема: Екосистема. Різноманітність екосистеми.

  Записати у зошит: екологія, екосистема, біоценоз, біогеоценоз.

 Домашнє завдання

Параграф 48 ст. 202-204

Перевірка здобутих знань на ст. 204

Опрацювати до 21.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

21.04.2022р.

Тема: Харчові зв’язки. Потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

  Записати у зошит: продуценти, консументи, редуценти, трофічний рівень, правило екологічної піраміди.

 Домашнє завдання

Параграф 49 ст. 204-208

Перевірка здобутих знань на ст. 208(1-4)

Опрацювати до 25.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

25.04.2022р.

Тема: Стабільність екосистем та причини її порушення.

  Записати у зошит: сукцесія, агроценоз.

 Домашнє завдання

Параграф 51 ст. 211-213

Перевірка здобутих знань на ст. 213(1-4)

Опрацювати до 28.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

28.04.2022р.

Тема: Біосфера як цілісна система.

  Записати у зошит: біосфера, літосфера, атмосфера.

 Домашнє завдання

Параграф 52ст.213-217

Перевірка здобутих знань на ст.217(1-2)

Опрацювати до 02.05.2022 року.

18.04.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Огляд основних еукаріотичних таксонів.

Д/з параграф 47.

22.04.2022. Меклеш Н.І.

9БВ Тема: Екосистема. Різноманітність екосистем.

Д/завдання §48.

25.04.2022. Меклеш Н.І.

Тема: харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

Д/завдання §49.

28.04.2022. Меклеш Н.І.

9В. Тема: Біотичні, абіотичні та антропічні фактори.

Д/завдання §50.

29.04.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Стабільність екосистем та причини її порушення.

Д/завдання § 51.

6.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Д/завдання §53

9.05.2022. Меклеш Н.І.

9В. Тема: Захист проекту. Виявлення рівня антропогенного впливу в нашій місцевості. 

9.05.2022.Меклеш Н.І.

9Б. Тема: Захист і збереження біосфери. Антропогенний вплив людини.

Захист проекту.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

02.05.2022 р.

Тема: Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

  Записати у зошит: ерозія, кислотні дощі, ноосфера. Екологічне мислення, Червона книга, Зелена книга.

 Домашнє завдання

Параграф 53 ст. 219-222

Перевірка здобутих знань на ст. 222(1-4)

Опрацювати до 05.05.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

05.05.2022 р.

Тема: Тематичне оцінювання

  Записати у зошит: тести на сторінці 223 (1-17)

 Домашнє завдання повторити

Параграфи 48- 53 ст. 202-222

Опрацювати до 09.05.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

09.05.2022 р.

Тема: Завдання сучасної селекції. Введення в культуру рослин одомашнення тварин.

  Записати у зошит: сорт, порода, штам, селекція.

 Домашнє завдання

Параграфи 54 ст. 225-229

Опрацювати до 12.05.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

12.05.2022 р.

Тема: Поняття про селекцію. Методи селекції рослин. Методи селекції тварин.

  Записати у зошит: сорт, порода, штам, селекція.

 Домашнє завдання

Параграфи 54ст. 225-229

Опрацювати до16.05.2022 року.

13.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Поняття про селекцію. ГМО. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин.

Д/завдання § 54,55.

16.05.2022. Меклеш Н.І.

 9 БВ. Тема: Одомашнення тварин. Методи селекції тварин.

Д/завдання §55.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

16.05.2022 р.

Тема: Огляд традиційних біотехнологій. Генетично модифіковані організми.

  Записати у зошит: біотехнологія, клітинні культури, пестициди, біологічні методи боротьби, біопаливо.

Домашнє завдання

Параграф 56 ст. 234-237 перевірка здобутих знань на ст. 237(1-3)

Опрацювати до 17.05.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

19.05.2022 р.

Тема: Основи генетичної та клітинної інженерії.

  Записати у зошит: генетична інженерія, банк генів, ГМО.

Домашнє завдання

Параграф 57 ст. 238-242 перевірка здобутих знань на ст. 237(1-3)

Опрацювати до 23.05.2022 року.

20.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Огляд традиційних біотехнологій.

Д/завдання § 56.

23.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Основи генетичної та клітинної інженерії.

Д/завдання § 57.  

27.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

30.05.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Основні загальні властивості живих систем, їх єдність.

Д/завдання - повторення.

3.06.2022. Меклеш Н.І.

 9В. Тема: Повторення вивченого матеріалу.

9Б. Тема: Узагальнення вивченого.

6.06.2022. Меклеш Н.І.

9 БВ. Тема: Повторення хімічний склад клітини та її структура.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

06.06.2022 р.

Тема: Повторення за темою «Хімічний склад клітини».

  Записати у зошит: хімічний склад клітини

Домашнє завдання

Параграф 2-5

Опрацювати до 09.06.2022 року.

 10.06.2022 Меклеш Н.І.

Тема: Повторення. Збереження та реалізація спадкової інформації.

17.06.2022. Меклеш Н.І.

Тема: Повторення. Еволюція органічного світу.

20.06.2022. Меклеш Н. І.

Тема: Повторення. Біорізноманіття. Еукаріоти та прокаріоти.

9 клас

10 клас

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

21.03.2022 р.

Тема:Ознаки генома людини.

Записати в зошит: геномна бібліотека

 Домашнє завдання : параграфи 35

Опрацювати до 23.03.2022 року.

 

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

23.03.2022 р. 

Тема:Закономірності мінливості.

Записати в зошит: спадкова та не спадкова мінливість.

 Домашнє завдання : параграфи 36

Опрацювати до 28.03.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

28.03.2022р.

Тема: Тести на ст. 183

Записати у зошит: тести  на ст. 183(1-30)

 Домашнє завдання

Параграф 38-44., ст.152-185

 Опрацювати до 31.03.2022 року.

Вчитель: Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

30.03.2022 р.

Тема:Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми.

 Записати в зошит: спонтанні мутації.

 Домашнє завдання : параграфи 32

Перевірка здобутих знань на ст. 123 (5-7пит.)

Опрацювати до 04.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

04.04.2022 р.

 

Тема: Особливості людини як об’єкта генетичних досліджень. Методи дослідження, які використовують у генетиці людини.

 Записати в зошит: генетика людини, медична генетика, біоінформатика.

 Домашнє завдання : параграфи 34

Перевірка здобутих знань на ст. 130 (1-3 пит.)

Опрацювати до 06.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

06.04.2022 р.

 

Тема: Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

 Записати в зошит: генетичний моніторинг

 Домашнє завдання: параграфи 35

Перевірка здобутих знань на ст. 132 (1-3 пит.)

Опрацювати до 11.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

11.04.2022 р.

 

Тема: Особливості генофонду людських спільнота чинники, які впливають на їх формування.

 Записати в зошит: Епістаз, компліментарність, близнюковий метод дослідження.

 Домашнє завдання: параграфи 37

Перевірка здобутих знань на ст. 136-139 (1-3пит.)

Опрацювати до 13.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

14.04.2022 р.

 

Тема:Закономірності розподілу алелів в популяціях.

 Записати в зошит: генетика популяцій, дрей генів, адаптивний потенціал.

 Домашнє завдання : параграфи 38

Перевірка здобутих знань на ст.144 (1-3пит.)

Опрацювати до 18.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

18.04.2022 р.

 

Тема: Сучасні завдання медичної генетики.

 Записати в зошит: завдання медичної генетики.

 Домашнє завдання : параграфи 39ст.145-148

Перевірка здобутих знань на ст.148 (1-3пит.)

Опрацювати до 20.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

20.04.2022 р.

 

Тема: Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

 Записати в зошит:описати спадкову хворобу.

 Домашнє завдання: параграфи 39ст.145-148

Перевірка здобутих знань на ст.148 (4-5 пит.)

Опрацювати до 25.04.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

25.04.2022 р.

 

Тема: Тематичне оцінювання

 Записати в зошит:дати відповідь на запитання

1.Які ви знаєте типи успадкування?

2. Що таке популяційна генетика?

3.Що таке медична генетика?

4.Як діагностують спадкові захворювання людини?

5.Які ви знаєте спадкові захворювання людини? Описати одну з спадкову хворобу.

 Домашнє завдання: повторити параграфи 30-42.

Опрацювати до 27.04.2022 року.

 Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

27.04.2022 р.

 

Тема: Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів. Записати в зошит: розмноження, поліембріонія.

 Домашнє завдання:  параграфи 42 ст. 157

Перевірка знань на ст. 159 (1-4)

Опрацювати до 02.05.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

04.05.2022 р.

 

Тема: Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.

 Записати в зошит: регенерація, фізіологічна та репаративна.

 Домашнє завдання:  параграфи 43 ст. 160

Перевірка знань на ст. 161 (1-4)

Опрацювати до 09.05.2022 року.

Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

09.05.2022 р.

 

Тема: Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають.

 Записати в зошит: клітини-мішені, фактори росту клітин, цитокіни.

 Домашнє завдання :  параграфи 47 ст. 172-175

Перевірка знань на ст. 175(1-4)

Опрацювати до 11.05.2022 року.

Вчитель: Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

12.05.2022 р.

Тема: поняття про онкогенні фактори. Профілактика онкологічних захворювань.

 Записати в зошит: онкологічні захворювання, онкологія, доброякісні та злоякісні пухлини, онкогени, канцерогенні фактори.

 Домашнє завдання:  параграфи 48 ст. 175- 178

Перевірка знань на ст. 178(1-4)

Опрацювати до 16.05.2022 року.

Вчитель: Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

16.05.2022 р.

Тема: Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.

 Записати в зошит:копуляція, патогенез, яйцеклітина, сперматозоїди, гаметогенез.

 Домашнє завдання :  параграфи 49 ст. 180- 183

Перевірка знань на ст. 183(1-4)

Опрацювати до 18.05.2022 року.

Вчитель: Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

18.05.2022 р.

Тема: Суть та біологічне значення запліднення.

Записати в зошит:сперматогенез, гаметогез.

 Домашнє завдання :  параграфи 49 ст. 180- 183

Перевірка знань на ст. 183(1-4)

Опрацювати до 23.05.2022 року.

Вчитель: Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

06.06.2022 р.

Тема: Повторення за темою « Біорізноманіття»

 Записати в зошит: біорізноманіття.

 Домашнє завдання:  параграфи 3-8

Опрацювати до 08.06.2022 року.

Вчитель: Вчитель: Когут М.П. тел. 0976042676

08.06.2022 р.

Тема: Повторення за темою «Обмін речовин і перетворення енергії»

 Записати в зошит: як проходить обмін речовин.

 Домашнє завдання:  параграфи 10-15

Опрацювати до 13.06.2022 року.

10 клас

11 клас

22.03.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Принципи здорового способу життя

Домашнє завдання: Законспектувати параграф.

25.03.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Негативний вплив на здоров’я людини: алкоголю, куріння і наркотиків.

Домашнє завдання: Написати доповідь по темі.

29.03.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Вплив стресових факторів на організм людини.

Домашнє завдання: Прочитати параграф та законспектувати головне.

31.03.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Конфлікти і здоров’я

Домашнє завдання: Зробити короткий конспект

05.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань людини

Домашнє завдання: Прочитати параграф та зробити конспект

07.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Імунна система людини, особливості її функціонування

Домашнє завдання: Прочитати параграф та виписати головне.

14.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Навчальний проект.Особиста програма зміцнення здоров’я

https://naurok.com.ua/navchalniy-proekt-1-osobista-programa-zmicnennya-zdorov-ya-229149.html

Домашнє завдання: Опрацювати презентацію

19.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Контрольна робота «Біологічні основи здорового способу життя»

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-biologi-i-ekologi-z-temi-biologichni-osnovi-zdorovogo-sposobu-zhittya-11klas-207602.html

Домашнє завдання: Виконати контрольну роботу за посиланням

21.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Завдання та досягнення сучасної селекції

Домашнє завдання: Опрацювати параграф та виписати терміни слів

26.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Сучасні методи селекції тварин і рослин

Домашнє завдання: Опрацювати параграф та зробити конспект

28.04.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Сучасні методи селекції тварин і рослин. Явище гетерозису та його генетичні основи

Домашнє завдання: Опрацювати параграф та зробити короткий конспект

Вчитель: Когут М.П. тел.0976042676

02.05.2022 р.

 

Тема: Репродукція, як механізм забезпечення безперервного існування видів. Записати в зошит: розмноження, види розмноження.

 Домашнє завдання:  параграфи 42 ст. 157

Перевірка знань на ст. 159 (1-4)

Опрацювати до 04.05.2022 року.

05.05.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Сучасна біотехнологія та її основні напрямки

Домашнє завдання: Опрацювати параграф та виписати терміни слів

10.05.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист

Домашнє завдання: Опрацювати параграф та зробити короткий конспект

12.05.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації

Домашнє завдання: Опрацювати параграф

19.05.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Повторення і узагальнення навчального матеріалу

Домашнє завдання: Повторити про принципи здорового способу життя

24.05.2022

0967182035

Вчитель: Когут Марина Юріївна

Тема: Застосування молекулярної генетики та молекулярної біології

Домашнє завдання: Опрацювати параграф

11 клас
bottom of page