top of page
Громадянська освіта

Вчитель: Метелешко М.М.(0976029503)

Тема: Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа.

 1. Достовірність інформації в мас-медіа.

 2. Джерела інформації.

 3.  Факт та судження.

 4.  Авторство медіа тексту.

 5.  Стандарти подання інформації.

Домашня робота. 1. Прочитати тему 4.

2. Переглянути презентацію та записати в зошит поняття «маніпуляція» та «фейк»(слайд 3,5).

Метелешко М.М.(0976029503)

Дата: 24.03(10-А)

          01.04(10-Б)

Тема: Критичний аналіз медіатекстів.

Завдання: 1. Прочитати тему 4(ст. 114-116)

2. Виконайте практичне завдання на ст.122(створіть шкільну міні-газету).

Метелешко М.М.(0976029503)

Дата: 28.03

Тема: Інтернет. Приватність та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі.

Завдання: 1. Прочитати тему 1

2. Підготувати доповідь на тему «Безпека та етика поведінки в Мережі».

Метелешко М.М.(0976029503)

Дата: 4.04.2022

Тема: Права людини в Інтернеті. Безпека та етика поведінки у мережі. Кіберзлочинність. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті.

Інтернет — всесвітня система взаємосполучених комп’ютерних мереж, що базуються на комплекті інтернет-протоколів і надають безперервний доступ до інформації, яка міститься у базі даних протоколів і утворена з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов’язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Права користувачів інтернет

  1. Вільно висловлювати свої поглядів і брати участь у житті суспільства щодо питань, які стосуються ваших інтересів.

 2. Навчання безпечного користування інтернетом. 

 3. Ви маєте отримувати чітку інформацію про те, який онлайн-контент та поведінка є незаконними (наприклад, домагання в інтернеті), а також мати можливість повідомити про це. Вам повинні надати поради та підтримку з належною повагою до вашої конфіденційності та анонімності.

 4. Вам мають надати спеціальний захист від втручання у ваше фізичне, психічне та моральне благополуччя. 

 Домашнє завдання. 1. Опрацювати відповідний матеріал підручника та додаткові інформаційні джерела.

 2. Заповнити вдома таблицю «Сайти, на яких ти проводиш час найчастіше (у середньому за тиждень)». 

Метелешко М.М.(0976029503)

Дата: 13.04.2022

Тема: Узагальнення з розділу «Світ інформації та мас-медіа»

Завдання. Повторити теми 1-5(ст. 98-121)

Письмово виконати тести на ст.123 – 124.

Метелешко М.М.(0976029503)

15.04

Тема: Завдання економіки.

 1. Економіка як задоволення потреб людини.

 2. Процеси, що забезпечують задоволення потреб.

Домашня робота. 1. Прочитати тему 1(ст. 126-129 ).

                               2.Письмово виконати 1-3 завдання(ст.129)

Метелешко М.М.(0976029503)

18.04

Тема: Ринкова економіка.

 1. Принципи ринкової економіки.

 2. Кругообіг в ринковій економіці.

 3. Попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.

Домашня робота. 1. Прочитати тему 3.

2. Виконати завдання 1-3 після теми.

Метелешко М.М.(0976029503)

20.04

Тема: Соціальні цілі економіки. Сталий розвиток.

 1. Соціальні цілі економіки.

 2. Концепція сталого розвитку.

 3. Раціональне використання ресурсів.

Основна суперечність економічного розвитку сучасного світу полягає в суперечності між потребами, що постійно зростають, та обмеженістю ресурсів, необхідних для виробництва. Обмеженість ресурсів породжує потребу в їх раціональному використанні та дбайливому ставленні до них.

Домашня робота. 1. Прочитати тему 2 (ст. 130-131).

 1. Переглянути презентацію по темі.

 2. Записати в зошит глобальні цілі сталого розвитку.

Метелешко М.М.(0976029503)

25.04

Тема: Ринкова економіка.

 1. Принципи ринкової економіки.

 2. Кругообіг в ринковій економіці.

 3. Попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.

Домашня робота. 1. Прочитати тему 3.

2. Виконати завдання 1-3 після теми.

Метелешко М.М.(0976029503)

29.04

Тема: Домашнє господарство як власник і споживач.. Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження. Практичне заняття №10 «Родинний бюджет»

 1. Поняття про раціональне споживання.

 1. Права споживачів.

 2. Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження.

 Домашня робота. 1. Прочитати тему 2.

 1. Письмово виконати практичну роботу №10 (описати складові вашого сімейного бюджету: доходи і видатки за місяць – не вказувати суму, а лише доходи – наприклад, зарплата мами, стипендія брата, пенсія бабусі, а видатки – на що витрачається сімейний бюджет за цей період).

Метелешко М.М.(0976029503)

02.05

Тема: Ринок праці.

 1. Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники.

 2. Поняття професії, спеціальності, кваліфікації працівника.

 3. Заробітна плата як дохід найманого працівника.

 4. Практичне заняття №11 «Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме»

Домашня робота. 1. Прочитати тему 6.

Письмово виконати практичну роботу №11.​

05.05

Тема: Лобіювання інтересів та корупція.

 1. Поняття лобізму.

 2. Сутність корупції та корупціогенних ризиків.

 3. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці.

 4. Шляхи подолання корупції.

Домашня робота. 1. Прочитати тему 7.

2. Переглянути презентацію.

3.Записати з презентації визначення – лобізм, корупція. Визначити головні наслідки корупції та шляхи їх подолання.

Метелешко М.М.(0976029503)

Дата: 13.05.2022

Тема: Інтеграція та глобалізація.

 1. Поняття інтеграції та глобалізації.

 2.  Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину.

Домашня робота.1. Читати тему 1.

 1. Виконати завдання 1-2 після теми.

Метелешко М.М.(0976029503)

16.05

Тема: Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права. Система безпеки.

Домашнє завдання. 1. Прочитати тему 1.

2. Виконати завдання 1 після теми.

Метелешко М.М.(0976029503)

19.05

Тема: Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації.

Домашнє завдання. 1. Прочитати тему 1.

2. Виконати завдання 1 після теми.

Метелешко М.М.(0976029503)

23.05

Тема: Україна – член європейського та світового співтовариства

Європейське і світове співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ.

 Домашнє завдання. 1. Прочитати тему 3(1-2 пит).

2. Заповнити анкету 5 на ст. 186.

Метелешко М.М.(0976029503)

Дата: 27.05.2022

Тема: Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – ЄС. Практичне заняття №13 «Економічні, соціальні та політичні переваги вступу до ЄС»

Домашнє завдання. 1. Прочитати тему 3 (ст.181-183).

2. Виконати 1 і 2 завдання після теми.

Метелешко М.М. (0976029503)

Дата: 16.06.2022

Тема: Повторення за розділами 1-3. 

Домашнє завдання. 1. Повторити ст. 6-59

2. Переглянути відеоурок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=5ZhTRuMu8wI&ab_channel=%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%A3%D0%9C

10 клас

bottom of page