top of page
Хімія

7 клас

25.03.22
Куцин Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Обчислення  масової частки розчиненої речовини, маси і об'єму води в розчині.
Дом. завд параграф 27, завд.200-203.

01.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Виготовлення  розчинів із заданою масовою часткою розчиненої речовини.
Дом. завд  параграф 27, завд. 204-207, опрацювати презентацію.

15.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Тематичне  оцінювання.
Дом. завд  повторити  розділ "Вода"

22.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Поняття про індикатори.
Лабораторний дослід: Випробування водних розчинів  кислот і лугів індикаторами.
Дом. завд  параграф 31, виписати, як реагують кислоти і луги з індикаторами, виконати лаб. дослід  10 та написати обов'язково  висновок.

29.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Значення води та водних розчинів  у природі
Дом. завд  параграф 30, стор. 171.
Детальніше розглянемо на конференції.

06.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднень.
Дом. завд параграф 31, опрацювати  презентацію. 
Детальніше розглянемо на конференції. 

13.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Розв'язування  вправ.
Дом. завд опрацювати параграфи 31-34. та презентацію, виписати задачі

20.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Узагальнення знань з теми "Вода".
Дом. завд  повт. параграфи 25-34, виконати тести.

27.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема:Контрольна робота.
Дом. завд повторити параграфи 27-34, підготувати проект або реферат про значення хімії в житті людини.

03.06.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Контрольна робота.
Дом. завд  повторити розділ "Вода". Підготуватися  до тематичного оцінювання..

7 клас

8 клас

22.03.22
Куцин Марія  Василівна  0979337458
Тема:Ряд активності металів.Реакція заміщення й обміну.
Дом. завд. опрацювати параграф 30 ,стор.162-163 та презентацію.

24.03.22
Куцин  Марія  Василівна  0979337458
Тема: Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Розв'язування задач.
Дом. завд. повторити оксиди та кислоти. Підготуватися до самостійної роботи.

25.03.22
Куцин  Марія  Василівна  
0979337458
Тема: Заходи безпеки  під  час роботи з кислотами. Розв'язування задач. 
Дом. завд. опрацювати параграф 28,задачі 1-4,та завд. 217-220.
Детальніше розглянемо на конференції.

29.03.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Самостійна робота "Основні класи неорганічних сполук ''.
Дом. завд. повторити оксиди та кислоти.

31.03.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Фізичні властивості  основ, поширеність  та застосування.
Дом. завд параграф 24,завд. 179-184, та виписати правила  і висновки.

01.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
09797337458
Тема: Фізичні властивості основ, поширення та застосування.
Дом. завд параграф 24, завд 179-183, переглянути презентацію та зробити конспект. 

05.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Хімічні властивості  лугів.
Дом. завд параграф 29, виписати хім. властивості  лугів  та завд. 226-228.

07.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Хімічні властивості нерозчинних основ
Дом. завд опрацювати параграф 29 та презентацію, зробити конспект.

 

12.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема:Заходи безпеки під час роботи з лугами. Розв'язання задач.
Опрацювати параграф 28, завд. 217-220.
Детальніше розглянемо на конференції.

14.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Хімічні властивості  амфотерних гідроксидів.

Дом. завд опрацювати параграф 31,завд. 246-248 та презентацію.

15.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Хімічні властивості амфотерних гідроксидів.
Дом. завд  опрацювати параграф 31, завд. 246-248 та презентацію.

19.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Солі. Фізичні властивості середніх солей, поширення та застосування.
Дом. завд параграф 26, табл. 8, завд. 197-201

21.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Розв'язування розрахункових задач на домішки.
Опрацювати параграф 20, виконати завд. 151-153 та записати задачі з  презентації, а також повторити параграфи 1-4.

22.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Хімічні  властивості  середніх солей.
Дом. завд. параграф 32, завд. 251-255, повт. параграфи 1-4, та опрацювати презентацію.

 

26.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Генетичні зв'язки  між класами неорганічних сполук.
Дом. завд параграф  38, схеми 17,18, завд. 308.Детальніше розглянемо на конференції.

 

28.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Практична робота  1
Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.
Дом. завд  параграф 32, робота (стор.182-184), завд. 262-264.

29.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Практична робота 1
Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. 
Дом. завд. параграф 32  робота (стор. 182-184), завд. 262-264.

03.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема:Узагальнення знань про найважливіші класи неорганічних сполук.
Дом.завд повторити параграфи 22-30, підготуватись до ТО.
Детальніше розглянемо на конференції.

05.05.22
Куцин  Марія Василівна 
0979337458
Тема: Залікова робота з теми "Основні класи неорганічних сполук".
Дом. завд  повт. параграфи 25-32.

06.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Тематичне оцінювання з теми: "Основні класи неорганічних сполук"
Дом. завд  повторити параграфи 25-32.

10.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Практична робота 3.
Розв'язування експериментальних задач.
Дом. завд  опрацювати параграф 38, оформити роботу на стор. 212-214, повт. параграфи 30-38.

12.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Загальні способи добування оксидів  і кислот. 
Дом. завд. опрацювати параграфи  33, 35, зробити конспект та виконати завд. 267-269,  281-284.

13.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Загальні способи добування оксидів і кислот. 
Дом. завд. опрацювати параграфи 33,35 та презентацію, зробити  конспект та виконати завд. 266-269.
Детальніше розглянемо на конференції.

17.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Загальні способи добування основ і солей.
Дом. завд опрацювати параграфи 34,36, також презентацію та виконати завд. 281-282,287,289.

19.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Поширеність у природі  та використання оксидів та кислот.
Дом. завд параграфи 27,30, завд. 229-232,241,242 та опрацювати презентацію.

20.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Поширеність в природі та використання оксидів, кислот.
Дом. завд  параграфи 27, 30, завд. 229-232, 241, 242, опрацювати презентацію.

24.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Вплив хімічних сполук на здоров'я людини і довкілля. 
Дом. завд. параграф 39, опрацювати презентацію та підготувати презентацію або повідомлення  на теми: -забруднення води, повітря, ґрунтів.
Детальніше розглянемо на конференції. 

8-Б

26.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Значення хімії в житті людини і суспільства. 
Дом. завд повторити параграфи 38, 39 та написати реферати та презентації про значення хімії.

8-А

27.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Значення хімії в житті людини і суспільства. 
Дом. завд параграфи 38,39, підготуватися до контрольної роботи та опрацювати презентацію.

31.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Українські вчені-хіміки.
Дом. завд. повторити параграфи 38,39, підготуватися до контрольної роботи, написати реферати  або створити презентації на дану тему.

8 клас

9 клас

22.03.22
Куцин Марія  Василівна  0979337458
Тема: Карбонові кислоти. Етанова (оцтова) кислота, структурна та молекулярна формули ,та фізичні властивості.
Дом. завд. опрацювати параграф 28 та презентацію.

25.03.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Хімічні властивості етанової кислоти. Застосування етанової кислоти. 
Дом. завд. параграф 28, завд. 209-213. написати галузі застосування етанової кислоти.

29.03.22
Куцин Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Практична робота"Властивості етанової кислоти" (стор.162-163)
Дом. завд. опрацювати матеріал параграфу 28, переглянути презентацію та виконати практичну роботу.

01.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Розв'язування  розрахункових задач різних типів.
Дом. завд параграф 28, завд.211-213 (стор.161) та опрацювати презентацію.

05.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Самостійна робота.
Дом. завд повторити параграфи 25-28.

12.04.22
Куцин Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Жири, склад жирів.Біологічна роль жирів.
Дом. завд параграф 30, завд. 222-225, опрацювати презентацію.
Детальніше розглянемо на конференції.

15.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема:Вуглеводи: глюкоза і сахароза.Фізичні властивості та поширення у природі.
Дом. завд  параграф  31,завд. 227-231 та опрацювати презентацію. 

19.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Крохмаль, целюлоза. Фізичні властивості, поширення і утворення  в природі.
Дом. завд опрацювати параграф 32, завд. 233-236 та опрацювати презентацію.

22.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Практична робота 4.
Виявлення органічних сполук у харчових продуктах (стор. 191-192).

26.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Тематичне оцінювання "Оксигеновмісні органічні сполуки".
Дом. завд повторити  параграфи 29-32 та параграфи 5-8.

29.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Поняття про амінокислоти.
Дом. завд. опрацювати презентацію  та зробити самостійну роботу.

03.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Білки як біополімери.
Біологічна роль білків.
Дом. завд параграф 33, завд. 239-242.
Детальніше розглянемо на конференції.

06.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Природні та синтетичні сполуки.

Дом.  завд  опрацювати параграф 34, зробити конспект. 
Детальніше розглянемо на конференції.

10.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Розв'язування задач різних типів. 
Дом. завд. повторити параграфи 25-32, опрацювати презентацію  та виписати задачі, виконати завд. 243-247.

13.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Розв'язування задач  різних типів.
Дом. завд повторити параграфи 25-34243-247.
Детальніше розглянемо на конференції.

17.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Роль хімії  в житті суспільства.
Дом. завд параграф 35, опрацювати презентацію та написати  реферат  або есе "роль хімії у  моєму житті ".
Детальніше розглянемо на конференції.

20.05.22
Куцин Марія  Василівна 
0979337458
Тема:Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв'зки між речовинами.
Дом. завд. параграфи параграфи 35, 36. та опрацювати презентацію.

24.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.
Дом. завд. параграф 37, завд. 268-273, підготувати презентації або повідомлення.
Детальніше розглянемо на конференції. 

9 клас

10 клас

21.03.22
Куцин Марія  Василівна  0979337458
Тема: Хімічні властивості  карбонових кислот.Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.
Виписати властивості кислот  з хімічними рівняннями.
Дом. завд. Опрацювати параграф  та презентацію.

24.03.22
Куцин  Марія  Василівна  0979337458
Тема: Самостійна робота  з теми ,,Оксигеновмісні органічні сполуки' '.
Дом.завд. повторити спирти та карбонові кислоти.

28.03.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Естери, загальна та структурні формули, номенклатура, фізичні властивості.
Виписати формули та правила, виписати декілька прикладів естерів.
Дом. завд.  опрацювати  параграф 21, завд. 156-160 також  повідомлення про застосування естерів.
Детальніше розглянемо на конференції.

31.03.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Жири, властивості та застосування
Дом. завд параграф 22, завд.161-167, виписати рослинні та тваринні жири, їх значення та біологічна роль.

04.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.
Дом. завд параграф 23, завд. 168-170.Опрацювати презентацію та зробити конспект.

07.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Глюкоза, властивості та поширення у природі, застосування.
Дом. завд опрацювати параграф 23 та презентацію. Зробити конспект.

11.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Сахароза, крохмаль, целюлоза. Гідроліз
Опрацювати параграф 24, 25, завд. 184-186, 187-192.
Детальніше розглянемо на конференції.

14.04.2
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Практична робота 1
Розв'язування експериментальних задач.
Опрацювати параграфи 13-25 та робота на стор. 152, в додаток презентація.

18.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Розв'язування розрахункових задач. 
Дом. завд підготувати навчальні проекти на теми:
Вуглеводи у харчових продуктах.
Цукровий діабет.
Натуральні волокна  природного походження.
Штучні  волокна.
Біодизельне паливо.

21.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Хімічні властивості середніх солей. 
Дом. завд. параграф 32, завд. 251-255, повт. параграфи 1-4, та опрацювати презентацію.

25.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Захист навчальних проектів.

Дом. завд Написати реферати або доповіді на теми: ,,Вуглеводи у харчових продуктах, цукровий діабет, біодизельне пальне; штучні та натуральні волокна."

 

28.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Нітрогеновмісні органічні сполуки.
Дом. завд параграф 26, 27, завд. 200, 201, 204-206.
Детальніше розглянемо на конференції.

02.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Ароматичні аміни. Анілін.
Дом. завд опрацювати параграф 27, завд. 207 та зробити конспект.

05.05.22
Куцин Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Білки як високомолекулярні сполуки.Хімічні властивості  білків.
Дом. завд  параграф 29, лаб. досліди 3,4 (стор. 174-175), завд. 216-222.
Детальніше розглянемо на конференції.

09.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Захист навчальних проектів. 
Дом. завд. опрацювати параграфи 25-29, та підготуватися до ТО. 
Детальніше розглянемо на конференції.

12.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема:Синтетичні високомолекулярні сполуки.Полімери. Реакції  полімеризації і поліконденсації.
Дом. завд  опрацювати параграфи 30, 31, зробити конспект та виконати завд. 230-232.

16.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Каучуки. Гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.
Дом. завд. опрацювати параграф 33, завд. 240-246.
Детальніше  розглянемо  на конференції. 

17.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Самостійна робота по темі "Метали".
Дом. завд опрацювати параграфи 30-35, виконати завдання, повторити параграфи 15-20

19.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.
Дом. завд. параграф 34, повт. параграфи 18,19, завд. 248-250, вказати недоліки та переваги синтетичних волокон.
Детальніше розглянемо на конференції.

23.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Вплив полімерних  матеріалів на здоров'я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку  суспільства
Дом. завд параграфи 32-34, опрацювати презентацію та підготувати навчальні проекти.
Детальніше розглянемо на конференції. 

26.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Роль органічної хімії у розв'язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем.
Дом. завд. опрацювати параграфи 35, 36, зробити конспект та презентацію на тему "Найважливіші хімічні виробництва в Україні".

06.06.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Вуглеводні:насичені та ненасичені.
Дом.завд повторити параграфи 5-12, підготуватися до тематичного оцінювання.

10 клас
11 клас

11 клас

21.03.22

Куцин  Марія  Василівна  0979337458
Тема: Мінеральні добрива.
Опрацювати параграф та презентацію.
Дом. завд. опрацювати матеріал підручника, виписати основні види добрив, назви та формули, галузі застосування.

22.03.22
Куцин  Марія  Марія  Василівна  0979337458
Тема: Поняття про кислотні та лужні грунти.
Дом. завд. опрацювати параграф 30, 
табл.11, стор.184-186 та опрацювати презентацію.

 

28.03.22
Куцин Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Якісні реакції на деякі йони.
Дом. завд параграф 3, лаб. дослід 3,4,5 (стор.180-190). Опрацювати презентацію та зробити відповідні записи.

29.03.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Розв'язування розрахункових задач та вправ.
Дом. завд. опрацювати параграфи 31, 22 та виконати завдання 167-170.

04.04. 22
Куцин Марія Василівна 
0979337458
Тема: Лабораторний  дослід 3-6 "Виявлення у розчині катіонів Ва^2+,      Fe^2+,  Fe^3+, NH4+.
Дом. завд параграф 31, лаб. дослід 3 -6, стор. 189-190.

05.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Лабораторний дослід 7,8.
Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.
Дом. завд  лаб. дослід 7,8 стор.191-192.

11.04.22
Куцин Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Біологічне значення хімічних елементів. 
Дом. завд опрацювати параграф 32, завд. 255-260 Написати повідомлення про значення елементів  в організмі людини. 
Детальніше розглянемо  на конференції.

12.04.22
Куцин Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Місце металічних елементів у періодичній системі.
Дом. завд параграф 32, опрацювати презентацію. Детальніше розглянемо на конференції.

18.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Особливості будови атомів металів. Поширення у природі.
Дом.завд параграф 31, написати значення металів: алюмінію, заліза, титану, ванадію, вольфраму, марганцю, молібдену і т.д.

19.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. 
Дом. завд опрацювати параграф 33, написати схеми 10,11, табл. 13 виписати хімічні реакції з параграфу та завд. 261-266.

25.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Розв'язування  розрахункових задач та вправ. 
Дом. завд. опрацювати  презентацію, виписати задачі, виконати завд. 267-269 (стор. 204).

26.04.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Практична  робота 2.
Генетичні зв'язки  між неорганічними речовинами.
Дом. завд параграф 33, стор. 205.
Детальніше розглянемо на конференції.

02.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: навчальні проекти.
Дом. завд написати реферати та доповіді на теми:
-штучні алмази у техніці;
-раціональне використання добрив та захист довкілля;
-кислотні дощі;
-негативний вплив нітратів на організм людини;
-усунення постійної і тимчасової твердості води.

03.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Узагальнення та систематизація знань.
Дом. завд  повторити параграфи 25-32, підготуватися до ТО.

Детальніше розглянемо на конференції.

09.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Тематичне оцінювання по темі "Неорганічні сполуки".
Дом. завд.  Повторити параграфи 25-32. Написати реферати та повідомлення.

10.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Роль хімії у створенні нових матеріалів та напрямів технологій.
Дом. завд. параграф 34, написати реферати та підготувати презентації.
Детальніше розглянемо на конференції.

16.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: "Зелена" хімія, сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.
Дом завд параграф 36. завд. 288-290, підготувати реферат або презентацію про "зелену" хімію.
Детальніше розглянемо на конференції.

23.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Розв'язування розрахункових задач та вправ. 
Дом. завд опрацювати параграфи 34-36, презентацію та підготувати навчальні проекти.

24.05.22
Куцин  Марія  Василівна 
0979337458
Тема: Представлення навчальних проектів.
-Роль хімії в моєму житті;-
-Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп;
-Кислотні дощі;
-Озонові діри;
-Раціональне  використання добрив та проблема охорони довкілля;
-Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.
Дом. завд. опрацювати параграфи 34-36 та презентації.
Детальніше розглянемо на конференції.

bottom of page