top of page
Světová historie

7. třída

25.03.22

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Praktická práce. Středověké školy a univerzity. Život středověkého studenta.

Domácí úkol §23 str.129

01.04.22 

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Vědecké a technické úspěchy. Typografie.

Domácí úkol §24 článek 113

04/08/22

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Raná renesance a humanismus

Domácí úkol §25 čl. 119

04/15/22

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Architektura a umění středověku.

Domácí úkol §26 Čl. 125 Napište si do sešitu hlavní pojmy.

04/22/22

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Zobecnění. TEMATICKÉ OVLÁDÁNÍ

Domácí úkol §27 článek 131. Udělejte si online test na odkazu na článek 132

29.04.22

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Praktická práce. Polské království. Litevské velkovévodství.

Uherského království a České republiky. husitské války.

Domácí úkol §28-29 čl.133 Vytvořte historický portrét jednoho z hrdinů Maďarska nebo České republiky (nepovinné).

06.05.22       _cc781905-5cde-3194-bb1b-13694-118358-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Předmět: Rusko. Mongolská invaze. Zlatá horda.

Moskevský stát.

Domácí úkol §30-31 čl. 144-150

13.05.22       _cc781905-5cde-3194-bb1b-13694-118358-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Vznik Osmanské říše. Vláda Mehmeda II.

Domácí úkol §32 Čl. 156

20.05.22       _cc781905-5cde-3194-bb1b-1365b9058-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Středověká indická společnost

Domácí úkol §33 Čl. 161

27.05.22       _cc781905-5cde-3194-bb1b-13694-118358-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Čína a Japonsko ve středověku.

Domácí práce. Přečtěte si odstavec 34. Proveďte online cvičení k upevnění znalostí o Indii a Číně str. 170.

7 клас

8. třída

24.03.22 

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Předmět: Commonwealth ve druhé polovině XVII-XVIII století.

Domácí úkol §23 str. 129 Vyplňte tabulku „Divize Commonwealthu“ Čl. 133.

31.03.22

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Praktická práce. Východní Evropa a Osmanská říše v XVI-první polovině XVIII století.

Domácí úkol §24 čl.136 Nakresli tabulku a zapiš do ní nejdůležitější události  st.136.

07.04.22 

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Zobecnění a tematické hodnocení. Osmanská říše. Východoevropské země v XVI - polovině XVIII století.

Domácí úkol zopakujte §21-23, připravte se na zadání testu.

04/14/22

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Začátek průmyslové revoluce.

Domácí úkol §26 článek 140

04/21/22

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Osvícení.

Domácí úkol §27 Článek 146 Zapište si termíny.

28.04.22 

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Předmět: Držba rakouských Habsburků. Pruské království.

Domácí úkol §28 článek 154

05.05.22 

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Předmět: Ruská říše. Mezinárodní vztahy.

Domácí úkol §29, čl. 160-166

05/12/22

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Kolonie Velké Británie v Severní Americe. Vznik Spojených států.

Domácí úkol §31 čl. 173

19.05.22       _cc781905-5cde-3194-bb1b-1365b9058-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Praktická práce. Evropské státy a Spojené státy v osvícenství.

Domácí úkol §32 Čl. 180, nakreslete chronologickou tabulku umění. 180

26.05.22       _cc781905-5cde-3194-bb1b-1365b9058-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Mughalská říše v Indii. perské království.

Domácí úkol §33 článek 181

02.06.22       _cc781905-5cde-3194-bb1b5869058-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Opakovaně-zobecňující lekce

Domácí úkol zopakujte odstavec 28-31, proveďte online testy.

8 клас

9. třída

25.03.2022 р

Učitel - Uhal OP

Tel 0963125926

Téma: "Rakousko-Uherská dualistická monarchie. Rusko-turecká válka 1877-1878. Vznik nových nezávislých států na Balkáně."

Domácí práce:

Prostudujte si odstavec 22

Prozkoumejte hlavní události, data, data.

Napište je do sešitu.

01.04.2022 р.

Učitel - Uhal OP

 Tel 0963125926

Téma: "Japonsko a Čína v poslední třetině 19. století na počátku 20. století."

Domácí práce:

Podívejte se na prezentaci a video.

Proveďte testy

08.04.2022 р

Učitel - Uhal OP

Tel 0963125926

Téma: "Pokusy o modernizaci Osmanské říše."

Domácí práce:

Přečtěte si odstavec učebnice 25.

Podívejte se na prezentaci a video.

Proveďte testy.

15.04.2022 р.

Učitel: Uhal OP

Tel 0963125926

Tematický posudek na téma: „Modernizace Evropy a Ameriky v poslední třetině 19. století - počátek 20. století. Probuzení Asie“.

Domácí práce.

Provádějte kontrolní práce

22.04.2022 р

Učitel: Uhal OP

tel 0963125926.

Téma: "Mezinárodní vztahy na konci 19. a na počátku 20. století."

Domácí práce

Prostudujte si odstavec učebnice 26.

29.04.2022р.

Učitel: Uhal OP

Tel 0963125926

Téma: "Ukrajina v geopolitických plánech ruské, německé a rakousko-uherské říše na přelomu 19. a 20. století."

Domácí práce

Prostudujte si odstavec 26

Napište si do sešitu základní pojmy a pojmy.

Proveďte testy

06.05.2022р.

Učitel: Uhal OP

Tel 0963125926

Téma: "Vývoj kultury a každodenního života konce 18.-počátku 20. století."

Domácí práce

Udělejte si tabulku odvětví a úspěchů.

Prohlédněte si prezentaci

13.05.2022р.

Učitel: Uhal OP

Tel 0963125926

Téma: "Věda, technologie, literatura a  umění v polovině 19. století a na počátku 20. století"

Domácí práce

Udělejte tabulku na straně 234 učebnice.

Prostudujte si odstavec učebnice 27-28.

20.05.2022р.

Učitel: Uhal OP

Tel 0963125926

Cvičení. Zrození masové kultury.

Domácí práce

Provádět praktickou práci p. 247.

9 клас

Stupeň 10

25.03.2022 р

Učitel - Uhal OP

Tel 0963125926

Téma: "Rakousko-Uherská dualistická monarchie. Rusko-turecká válka 1877-1878. Vznik nových nezávislých států na Balkáně."

Domácí práce:

Prostudujte si odstavec 22.

Prozkoumejte hlavní události, data, data.

Napište je do sešitu.

01.04.2022 р

Učitel-Uhal OP

Tel 0963125926

Testovací práce na téma: "Země fronty  Asie a Latinské impérium".

Domácí práce:

Proveďte písemně do sešitů.

08.04.2022 р

Učitel-Uhal OP

Tel 0963125926

Téma: "Dozrávání druhé světové války".

Domácí práce.

Vypracujte odstavec 17.

Podívejte se na video a prezentaci.

15.04.2022 р.

Učitel: Uhal OP

Tel 0963125926

Téma: "Utváření tří ohnisek světové války. Usmíření agresora."

Domácí práce.

Vypracujte osnovu lekce

Podívejte se na prezentaci a video.

22.04.2022 р.

Učitel:   Ухаль О. П.

 Tel 0963125926

Praktická lekce: "Svět je na pokraji války".

Domácí práce

Prostudujte si odstavec učebnice 19

Proveďte testy v sešitech

Dokončené úkoly resetujte na učitele.

29.04.2022р.

Učitel: Uhal OP

Tel 0963125926

Zobecnění.Tematická kontrola na téma: "Předpoklady 2. světové války".

Domácí práce

Zopakujte si probranou látku

Provádějte kontrolní práce

06.05.2022 р.

Učitel: Uhal OP

Tel 0963125926

Téma: "Začátek a rozmístění 2. světové války. Události let 1941-1942."

Domácí práce.

Podívejte se na prezentaci a video

Proveďte testy

13.05.2022 р.

Učitel: Uhal OP

Tel 0963125926

Téma: "Radikální změna ve druhé světové válce."

Domácí práce

Prostudujte si odstavec učebnice.

Podívejte se na prezentaci a video.

20.05.2022 р.

Učitel: Uhal OP

Tel 0963125926

Téma: "Konečná fáze 2. světové války. Porážka mocností Osy. Konec a důsledky 2. světové války."

Domácí práce

Prostudujte si odstavce 23-24

Prohlédněte si prezentaci

Proveďte testy.

27.05.2022 р.

Učitel: Uhal OP

Tel 0963125926

Téma: Nejdůležitější úspěchy vědy a techniky. Literatura. Nové směry v umění.

Domácí práce.

Prostudujte si odstavce 25-26

Udělejte si tabulku odvětví, čísel, úspěchů.

10 клас

11. třída

23.03.22       _cc781905-5cde-3194-bb3b-1365b9058-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Kolaps světového koloniálního systému. Etapy dekolonizace. Cesty rozvoje samostatných států. Nové průmyslové země.

Domácí úkol §30. Udělejte tabulku "Kolaps koloniálního systému."

30.03.22 

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Předmět: Japonsko. Poválečná reforma země. Japonský „ekonomický zázrak“. Domácí a zahraniční politika.

Domácí úkol §20  

04/06/22

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Předmět: Čína. Konec občanské války. Vyhlášení Čínské lidové republiky. Socioekonomické experimenty čínských komunistů.

Domácí úkol §21 článek 149

13.04.22 

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Předmět: Jižní Asie. Vítězství národů Indie v boji za nezávislost. Vývoj Indie ve druhé polovině XX —  na začátku XXI.

Domácí úkol §22 článek 158

04/20/22

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Předmět: Země Středního východu, Afrika.

Domácí úkol §23 článek 166

27.04.22 

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Předmět: Latinská Amerika. Rysy socioekonomického a politického vývoje regionu v poválečném období. Revoluce a diktátorské režimy.

Domácí úkol §25 článek 182

04.05.22       _cc781905-5cde-3194-bb1b-13694-118358-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Opakovaně-zobecňující lekce

Domácí úkol zopakovat §20-27 článku 133, absolvovat testy z čl. 195

11.05.22       _cc781905-5cde-3194-bb1b-1365b9058-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Vznik, nasazení, hlavní etapy studené války. Mezinárodní krize a konflikty ve 40. a 80. letech 20. století. Svět na konci dvacátého - začátku dvacátého prvního století.

Domácí úkol §28 článek 198

18.05.22       _cc781905-5cde-3194-bb1b-1365b9058-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Praktická práce. Ukrajina v systému mezinárodních vztahů

konec dvacátého - začátek dvacátého století.

Domácí úkol §29 článek 207

25.05.22       _cc781905-5cde-3194-bb1b-1365b9058-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Hlavní směry vědeckotechnické revoluce ve druhé polovině dvacátého století. a jejich dopad na život průměrného občana. Vědecké objevy, vznik nových vědních oborů, špičkové technologie, integrace vědy a průmyslu.

Domácí úkol §32 Čl. 226

01.06.22       _cc781905-5cde-3194-bb1b-1363b558-136 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_  

0973053449

Učitel: Dykun Maria Vasylivna

Téma: Opakovaně-zobecňující lekce

Domácí úkol zopakujte odstavec 28-31, proveďte online testy.

11 клас
bottom of page