top of page

5. třída

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
25.03.2022
Téma. Společenská nebezpečnost infekčních nemocí
Domácí práce. Prostudujte odstavec 21. Připravte se na test

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel. 0971182230
4. 1. 2022
Téma. Bezpečnost v každodenním životě a životním prostředí. Trojúhelník ohně.
Domácí práce. Prostudujte si odstavec 22.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel. 0971182230
04/08/2022
Téma. Trojúhelník ohně.
Domácí práce. Prostudujte si odstavec 22. Prostudujte si shrnutí

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
15. 4. 2022
Téma. Požární hlásič
Domácí práce. Prostudujte si synopsi

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
22.04.2022
Téma. Sám doma
Domácí práce. Přečtěte si odstavec 24.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
29. 4. 2022
Téma. Alone Outside 
Domácí práce. Prostudujte si synopsi.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
05.06.2022
Téma. Na nebezpečných místech 
Domácí práce. Napište a prostudujte synopse pomocí prezentace.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
20. 5. 2022
Téma.  Disasters. 
Domácí práce. Projděte si odstavce 27–28.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
27. května 2022
Téma.  Dovolená v přírodě. 
Domácí práce. Přečtěte si odstavec 29.

5 клас

6. třída

Učitel Tyasko Svitlana Mykhailivna, tel. 0971182230
21.03.2022
Téma. Vztahy s vrstevníky. Dospívající společnosti. Známky přátelských, nepřátelských a nebezpečných společností. Způsoby, jak čelit agresi a násilí v dospívání
Domácí úkol: §21, na otázky odpovězte písemně:
1. Zvažte, jak společnost ovlivňuje utváření sebevědomí dospívajících:
• přátelský;
• nepřátelský;
• nebezpečné.
2. Řekněte nám, jak jednat a komunikovat s kolegy ze společnosti:
• nepřátelský;
• nebezpečné.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel. 0971182230
28.03.2022
Téma. Bezpečnost v každodenním životě a životním prostředí.
Domácí práce. Praktická práce. Procvičit dovednosti bezpečného chování při nebezpečí úrazu elektrickým proudem a pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel. 0971182230
29.03.2022
Téma. Bezpečnost v každodenním životě a životním prostředí.
Domácí práce. Praktická práce. Procvičit dovednosti bezpečného chování při nebezpečí úrazu elektrickým proudem a pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel. 0971182230
4. 4. 2022
Téma. Bezpečnost při používání domácích chemikálií.  Praktická práce №20: «Rozvoj dovedností bezpečného skladování léků a chemikálií pro domácnost. Studium obsahu domácí lékárničky.“* Praktická práce č. 21:„ Modelování pomoci s domácími chemikáliemi a otravy jimi“.
Domácí práce. Vypracujte odstavec 26 čl. 119. Provádět praktické práce

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel. 0971182230
04/05/2022
Téma. Bezpečnost při používání domácích chemikálií.  Praktická práce №20: «Rozvoj dovedností bezpečného skladování léků a chemikálií pro domácnost. Studium obsahu domácí lékárničky “* Praktická práce №21:„ Modelování pomoci s domácími chemikáliemi a otravy jimi “.
Domácí práce. Vypracujte odstavec 26 čl. 119. Provádět praktické práce

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
4. 11. 2022
Téma. Požární bezpečnost domu. Příčiny požárů. Etapy rozvoje požáru.
Domácí práce. Prostudujte si odstavec 26.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
4. 12. 2022
Téma. Požární bezpečnost domu. Příčiny požárů. Etapy rozvoje požáru.
Domácí práce. Prostudujte si odstavec 27.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
18.04.2022
Téma. Požární ochrana. Požární prevence. Evakuační plán z domova. 
Domácí práce. Práce na prezentaci. Vytvořte evakuační plán z domova.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
19.04.2022
Téma. Požární ochrana. Požární prevence. Evakuační plán z domova. 
Domácí práce. Práce na prezentaci. Vytvořte evakuační plán z domova.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
25., 26.04.2022
Téma. Hasicí přístroje. Ochrana dýchacích cest v oblasti požáru. Opatření v případě požáru oděvu
Domácí práce. Práce na prezentaci. Odpovězte na otázky uvedené po odstavci 26.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
02.05.2022 6-A, B

03.05.2022 6-B
Téma. Bydlení v průmyslové oblasti. Typy nebezpečných průmyslových zařízení. Akce školáka při vzniku mimořádné situace v podniku. Praktické prostředky ochrany. 
Domácí práce. Práce na prezentaci. Odpovězte na otázky uvedené po odstavci 29.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
05/10/2022
Téma. Bezpečnost cyklistů. Konstrukční prvky jízdního kola. 
Domácí práce. Práce na prezentaci. Odpovězte na otázky uvedené po odstavci 30.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
16.05.2022
Téma. Pravidla provozu pro cyklisty. Pravidla pro přepravu zboží a provádění manévrů na kole. 
Domácí práce. Práce na prezentaci. Odstavec 31.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
23.05.2022  6-A, B

24.05.2022  6-B
Téma. Chování v extrémních situacích. Nouzová telefonní čísla. Pravidla interakce se záchranáři.
Domácí práce. Práce na prezentaci. Odstavec 32.

Učitel Tyasko Svetlana Mikhailovna
Tel 0971182230
31.05.2022
Téma. První pomoc při úrazu elektrickým proudem, chemikálie na kůži, otrava, nehoda 
Domácí práce. Práce na prezentaci. Odstavec 33.

6 клас

7. třída

05.05.2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Bez drog. Drogová závislost

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec a napište to hlavní

05/12/2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Bez drog. Drogy a HIV

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec a shrňte hlavní bod

19.05.2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: HIV / AIDS a lidská práva

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec

7 клас

24.03.2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Zvládání stresu.

Domácí úkol: Udělejte si krátký souhrn

31.03.2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Konflikty a zdraví

Domácí úkol: Udělejte si krátký souhrn

04/07/2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Zobecnění a zhodnocení znalostí na téma "Psychická a duchovní složka zdraví"

Domácí úkol: Proveďte testovou práci z učebnice

14.04.2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Sociální faktory zdraví

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec a vytvořte synopsi

21.04.2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Vlivy nejbližšího okolí

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec a zapište si termíny slov

28.04.2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Civilizační choroby a reklama

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec a napište to hlavní

8. třída

29.03.2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Pravidla provozu. Dopravní regulace.

Domácí úkol: Přečtěte si odstavec a nakreslete obrázek podle vlastního výběru.

04/05/2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Motocykl a bezpečnost.

Domácí úkol: Přečtěte si odstavec a napište pravidla pro motorkáře.

4. 12. 2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Předmět: Nebezpečí řízení v opilosti

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec a napište to hlavní.

19. 4. 2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Bezpečnost životního prostředí. Znečištění životního prostředí a zdraví

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec, napište zprávu na téma: Znečištění životního prostředí

26.04.2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Znečištění ovzduší a jeho vliv na zdraví

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec a vytvořte synopsi

5. 3. 2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Právní odpovědnost a zákony Ukrajiny

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec a vytvořte synopsi

05/10/2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Nebezpečí zapojení do destruktivních sociálních skupin.

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec a napište to hlavní

25.05.2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Vliv médií na lidské zdraví a chování

Domácí úkol: Prostudujte si odstavec

8 клас

22.03.2022

0967182035

Učitel: Kohut Marina Yuriyivna

Téma: Bezpečnost silničního provozu

Domácí úkol: Nakreslete „trojúhelník smrti“

9. třída

25.03.2022 

Popových OV (náhradní) 0974778097
Téma: Morální rozvoj osobnosti. Sebevýchova charakteru.
D/Z: Napište  do definičního sešitu  slova: sebevýchova, mravní hodnoty, osobní hodnoty, charakter.

4. 1. 2022 Meklesh NI

Téma: Reprodukční zdraví mladých lidí. Stav reprodukčního zdraví mladých lidí na Ukrajině.

Domov. úkol odstavec 24.

04/08/2022 Meklesh N I

Téma: Hodnota rodiny Faktory silné rodiny. Připravenost na rodinný život.

D/z odstavec 23.

15. 4. 2022 Meklesh NI

Téma: Pojmy „gender“ a „sex“.

D/z odst. 23, Čl. 122.

22.04.2022 Meklesh NI

9B. Téma: "Pojmy" a "gender".

D / úkol §23.

22.04.2022.Меклеш Н.І.

9AB. Téma: Reprodukční zdraví mladých lidí.

D / úkol § 24.

29. 4. 2022 Meklesh NI

9B. Téma: Reprodukční zdraví mladých lidí.

D / úkol § 24.

29. 4. 2022 Meklesh NI

Téma: Boj proti stigmatizaci a diskriminaci osob z důvodu zdraví.

D / úkol §26.

05.06.2022 Meklesh NI

 9AB. Téma: Vliv psychoaktivních látek na reprodukční zdraví.

D / úkol §27

05.06.2022 Meklesh NI

 9V. Téma: Boj proti stigmatizaci a diskriminaci lidí se zdravotním postižením a se zdravotním postižením.

D / úkol §26

13.05. 2022. Meklesh NI

Téma: Vliv psychoaktivních látek na reprodukční zdraví. Význam pravidelných preventivních prohlídek pro mládež.

D / úkol §27.

20.05.2022 Meklesh NI

Téma: Bezpečnost jako lidský problém. Typy a úrovně hrozeb. Bezpečnostní opatření.

D / úkol § 28.

27.05.2022 Meklesh NI

  Téma: Vztah osobní, národní a globální bezpečnosti.

9 клас
bottom of page