top of page

Základy judikatury

9. třída

23.03.2022р.

Učitel: Boychuk YI

Předmět: Ubytování dětí zbavených rodičovské péče

Domácí práce

Prostudujte si učebnicový materiál.

   1.Dokončete úkol na str. 139-140

   2.Proč je podle vás důležité, aby dítě vyrůstalo v rodině? Napište podnětnou esej (5 vět) o důležitosti rodiny v životě dítěte.

Odpovědi zasílejte na Viber-0673120710

30.03.2022р.

Učitel: Boychuk YI

Téma: Drobné práce

Účel lekce: seznámit studenty s pracovními právy nezletilých; naučit se analyzovat a v praxi aplikovat právní předpisy o práci nezletilých; vychovávat k potřebě svědomitého plnění povinností, zvyšovat úroveň právního vědomí.

Domácí úkol: odstavec 19, úkol 15

Odpovědi zasílejte na Viber-0673120710

06.04.2022р.

Učitel: Boychuk YI

Téma: SPRÁVNÍ deliktury A ODPOVĚDNOST ZA NĚ

Domácí úkol: odstavce 21–23 (pouze otázka týkající se správního práva)

Odpovědi zasílejte na Viber-0673120710

20.04.2022р.

Učitel: Boychuk YI

Téma: "Znaky správní a trestní odpovědnosti nezletilých"

Účel lekce: seznámit studenty s obecným postupem při vyvozování správní a trestní odpovědnosti; druhy správních trestů a trestních trestů, znaky trestní odpovědnosti nezletilých; pěstovat úctu k zákonu, smysl pro odpovědnost za vlastní činy.

Domácí úkol: Analyzujte situace v Čl. 167-168 učebnice. Zjistit přítomnost trestného činu, kdo jej spáchal a bude stíhán. Odpovědi zasílejte na Viber-0673120710

04.05.2022р.

Učitel: Boychuk Yu. I.

Téma: Svět právnických profesí. Právní činnost. 

 Domácí úkol: Prostudujte si látku § 24 učebnice.

Opakujte část 1-2.

bottom of page