top of page
Historie školy

Historie školy v obci Kalina

   

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dny školní informace o škole z počátku 20. století testuje informace o bb3b-136dny5c Za vlády Rakouska - Uherska. Škola se skládala ze čtyř tříd. Výuka na škole probíhala v úředním jazyce, kterým byla tehdy maďarština. Škola v této podobě existovala až do konce první světové války, tedy do roku 1918.

   V roce 1918 se rozpadlo Rakousko-Uhersko a Zakarpatí bylo připojeno k ČSR. Od připojení Zakarpatska došlo k reorganizaci ve školství. Ve vesnicích se otevíraly tzv. veřejné školy, které se skládaly z 8. tříd. Cvičení byla vedena v rumunském jazyce, který se tehdy používal na Zakarpatí. Ve všech státních školách byly vytvořeny samostatné třídy s výukou v českém jazyce.    _cc781905-53b318d_5bb35315136bc-53535138c -136bad5cf58d_      -5390_-57890_-57890_-5ccd -136bad5cf58d_   _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-13694-13694 -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cb194594-94c94194-136c558__cc1 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136 bad5cf58d_       _cc781905-5cde-3194-bb3 3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  

  Podle svědectví Fedora Petroviče (1925), obyvatele vesnice Kalina Magei, byl Yosyp Sotak ředitelem veřejné školy. Ve 30. letech 20. století v Kalině působili i bratr a sestra Klepaky, původem z ČSR. Od roku 1938 do roku 1939 Ivan z Dubova učil v Kalyny Nos.

    Podle Boychukova studenta Petra Ivanoviče (nar. 1929) byla maďarská armáda mobilizována od roku 1935 do války.
    Během jeho nepřítomnosti byli řediteli školy Ivasem Stepan a Miroshai. Od roku 1944 školu opět vedl Pekar MA
            _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-school school v sedmém roce školy v 16. roce školy s otevřením ročníků 1-6 a se začátkem školního roku 1946-1947 byla reorganizována na ročníky 1-6.
    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136Pekarské školy jsou návštěvníci školy na Ukrajině jako místní regiony MAR, místní_136Pkary většinou absolventi učitelských ústavů a pedagogických škol.
    _cc781905-5cde-3194 zaměstnáni studenti ve škole 4 studenti v raném věku o502502
  1. září 1953 byl ředitelem školy jmenován Mykola Ivanovyč Synyčko, absolvent učitelského ústavu v Užhorodu, který v této funkci působil jeden akademický rok.
   Od 1. září 1954 stál v čele školy zkušený ředitel, účastník Velké vlastenecké války Burenti Lavryov Buryak Lavryoth.

49040404.jpg
image.jpg
Macolayouth.JPG

     In 1955 Stoika Ivan Vasyliovych was appointed director of the school. -bb3b-136bad5cf58d_ Since the school was considered large - 500 studenti a pracovali ve dvousměnném provozu, vyvstává otázka o stavbě typické školní budovy. Byly vedeny dialogy na okresní, krajské i celostátní úrovni, problém je nastolen v tisku „Mládež Ukrajiny“, „Izvestija.“ V roce 1965 byla kladně vyřešena otázka výstavby nové školy._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  

    V roce 1966 byla škola reorganizována na střední školu.

    Od roku 1994 je ředitelem Ivan Yuriyovych Boychuk, který do roku 2002 zastával pozici ředitele. A od roku 2002 je ředitelem školy mladý, energický učitel dějepisu Boychuk Yuriy Ivanovych.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad53615050bbde36155050ccf38554d50ccf38154d50ccf38154d -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badde5cf58d_ _15-18389696 00567 Ve škole je vlastivědné muzeum. Ve kterém jsou uloženy sebrané starožitnosti a dokumentace k historii obce.

Místní lidové školní muzeum

64722609.jpg

  Kalyňané nedovolí zmizet  historie, tradice a rituály ve vesnici. Many  pages  past  can_cc781905-5cde-3194c bb90_905905-5cde-3194c bb -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  _c7859090 -3155151515151515151515195151584-315194-bb3851538
Ti, kteří milují historii, kteří  se chtějí ponořit do starověku a dotknout se věcí, které age  reach_cc781905-5cb čeká na vlastivědné muzeum.
Celková plocha muzea - 50 metrů čtverečních. Fondy muzea tvoří 499 exponátů dle inventární knihy. Muzeum se skládá ze dvou oddělení.
      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  1) - oddělení muzea, je vnitřkem staré_cc781905-5cde-3194-bb3cf5. místnosti, 2. stol. ,postel,nadobi,nastroje  tkani,zpracovani obili, items  home_cc781938d_ home_cc781938d_ home_cc781931d_home_cc781931d_ home_cc781931d_ home_cc781931d_ home_cc781931d_ home_cc781931d_ home_cc781931d_ home_cc781931d_ home_cc7819305-home_cc781931-d_home_cc781931-d_home_cc7819305-5cdeive dámské-a19bbc-fest dámské-71bad5cdeive' 136bad5cf58d_ oblečení. Každá z věcí je jedinečná, exponáty  tell  many_cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bad8bbech 1194-dbb3bach
(fotografie sporáku, postele, džbánů, domácích potřeb, oblečení, sloupků)
Stánek "Historie obce a školy" shromažďoval informace o obci, škole. Jsou tam staré knihy, školní časopis z roku 1923, alba  absolventi z roku 1959, fotky 058deschool-358cschool-3595cschool.
      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  2) - oddělení muzea je věnováno 2. světové válce. Paměť Soldier's  je hlasem historie, kterou samozřejmě dokumentujeme.
Na stánku jsou seznamy spoluobčanů v řadách Rudé armády a čs.
 Také samostatná fotografie a seznam spoluvenkovanů, kteří se nevrátili z války. (foto)

180 dobrovolníků z Kaliningradu
Šel jsem bránit  před nepřátelským okrajem.
chlapci se nevrátili.
Pamatujete si jejich výkon.
Věci, dopisy, diplomy spoluobčanů připomínají strašná léta války.
Diplom Lunga MV pro službu v čs.
Muzeum je již dávno doplňováno jedním exponátem - koutkem vojenských vyznamenání.
Zde jsou originální ocenění, která udělili příbuzní zesnulých   veteránů - Řád války, medaile "Forniers Couraries", "For Merit"
Na stáncích jsou reprodukovány prozkoumané a iluminované stránky dějin 2. světové války.
Afghánská válka trvala 10 let. Pokračuje i dnes, ale díky bohu bez účasti našich kluků. Naši spoluobčané, fotky, na kterých se na nás díváme ze stánku „Warriors-Internationalists“, věřili, že přinášejí osvobození, ponížení a zotročení, protect  new_cc781905-5cb-3194-bb.
Muzeum má stálou expozici „Holy  dědictví“, kde studenti shromažďují ústní díla své rodné vesnice (přísloví, kolomyyki, písně, anekdoty, rčení, slangová slova)
Nedávno bylo muzeum doplněno exponáty ze zóny protiteroristické operace (úlomky granátů, vlajka s podpisy vojáků 198. divize)
V květnu 2004 byli hledači muzea oceněni Diplomem kabinetu ministrů za aktivní účast na akci –  contest „Zachraňte legendu své země“
Za významný přínos ke vzdělávání studentů, zvýšení akvizice  národní kultury uchování historického dědictví ukrajinského lidu a Muzejního fondu Ukrajiny byl muzeu udělen titul „Vzorné muzeum“.
Průzkumné práce pokračují, zkoumáme historii školství na venkově.
Dnes se v muzeu pravidelně konají svátky, večírky, exkurze, setkání. O našem muzeu byl natočen film, který baví studenty, rodiče i učitele.

bottom of page