top of page

5 клас

 21.03 22

Попович О.В.0974778097
Тичак М.М.0974561413
Тема: Складання та виконання проектів з використанням циклів з лічильником
Читати с. 186 -194. Виконати завдання 1-7 с.192 письмово. Передати вчителям у вайбер

Вчителі: Тичак М.М.    0974561413
                       Попович О.В. 0974778097

        28  березня 2022 р.
Тема: Алгоритми з розгалуженням.
Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника § 4.5 ст.194-200

Дати відповіді на питання: 1-3, ст. 199
(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 04 квітня 2022 р.

Вчителі Попович О.В 0974778097
Тичак М.М.0974561413
Тема: Виконання індивідуального  проекту.
Ознайомитись з презентацією та написати в зошит відповіді на питання:
1. Що таке проєкт?
2. Назвіть етапи складання проектів.
3. Що таке інтерактивна гра?
4. Створіть  власну  комп'ютерну гру в середовищі Скретч
Д/з вивчити конспект

https://www.youtube.com/watch?v=Ro9X-lMHWGI

Вчителі: Тичак М.М.    0974561413
              Попович О.В. 0974778097

        11  квітня 2022 р.
        Тема: Складання та виконання проектів із циклами.

Перегляньте посилання:

https://www.youtube.com/watch?v=DQjjRnmZcPQ
Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника § 4.4 ст.186-193

Виконати практичну роботу ст.193  П.Р. № 5
(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 18 квітня 2022 р.

 18.04.22
Вчителі Попович О. В.0974778097
Тичак М.М. 0974561413
Тема: Постановка завдання, планування та виконання проекту.
Ознайомитись з презентацією та вивчити за підручником.

Учні визначення записати в зошит і вивчити.

https://www.youtube.com/watch?v=9VJwzmzS5qI

Вчителі: Тичак М.М.    0974561413
Попович О.В. 0974778097


25  квітня 2022 р.
Тема: Виконання індивідуального проекту.
Згадаємо етапи реалізації проектів:

 • аналіз формулювання задачі (визначення мети та завдань проекту);

 • створення інформаційної моделі (розробка плану виконання проекту);

 • пошук потрібних матеріалів і відомостей;

 • вибір засобів опрацювання даних;

 • опрацювання матеріалів, аналіз результатів;

 • вибір засобів подання результатів навчального проекту;

 • оформлення результатів проекту; захист проекту.

Перегляньте посилання:

https://youtu.be/Ro9X-lMHWGI

Використовуючи програму SCRATCH онлайн за допомогою відео виконайте індивідуальний або груповий (2-3) проект за зразком.

Домашнє завдання

Проаналізувати параграф 4.1-4.3 (стор.156-177)

(Результат надішліть учителю на вайбер)

Опрацювати до 02 травня 2022 р.

02.05.2022 інформатика
Попович О. В.0974778097 
Тичак М.М. 0974561413
Тема: Виконання індивідуального  проекту
Ознайомитись з презентацією та вивчити с.177-186.
Д/з Дати відповіді письмово 1-7 та виконати завдання 1-2 с.185
Повторити за підручником розділ 2

https://youtu.be/Ro9X-lMHWGI

Вчителі: Тичак М.М.    0974561413
Попович О.В. 0974778097
09  травня 2022 р.
Тема: Виконання індивідуального проєкту.
Перегляньте посилання:

https://youtu.be/Ro9X-lMHWGI

Використовуючи програму SCRATCH онлайн за допомогою відео виконайте індивідуальний або груповий (2-3) проект за зразком.

Домашнє завдання

Проаналізувати параграф 4.1-4.3 (стор.156-177)

(Результат надішліть учителю на вайбер)

Опрацювати до 16 травня 2022 р.

17.05.2022. Інформатика Вчителі: Попович О.В. 0974778097 Тичак М.М. 0974561413 Тема: Реалізація програмного проєкт відповідно до сценарію. Шановні учні виконайте письмово роботу до 24.05.22. ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
1.Як називають цю сукупність засобів, призначених для обміну електронними листами між користувачами комп'ютерної мережі?
Електронна пошта
Служба новин
Пошукова система
Інтерактивне спілкування
2.Виберіть недолік електронного листування
відносно невисока вартість послуг
імовірність отримання шкідливих програм
висока швидкість передавання повідомлень
обмін повідомленнями у зручний час
3.Яку іншу назву має електронна пошта?
android
yahoo
google
e-mail
4.До даного поля слід ввести зміст листа у стислій формі 
Кому
Тема
Додати файли
Від кого
5.У якій папці зберігаються листи, які можуть містити шкідливу інформацію для власника поштового ящика?
Вхідні
Видалені (Кошик)
Спам
Надіслані (Відправлені)
6.Виберіть правило, яке не відноситься до етикету електронного спілкування
Не відповідати вчасно на кожне особисте повідомлення
Не залишати поле Тема порожнім
Свою думку в листі висловлювати коректно, співрозмовника не критикувати й не повчати
Завжди перевіряти правопис електронного повідомлення
7.Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?
Хмарне навчальне середовище
Соціальне навчальне середовище
Віртуальне навчальне середовище
Персональне навчальне середовище
8.Як по іншому називають хмарне сховище?
Хмарний клієнт
Хмарний диск
Хмарна пошта
Хмарний сервер
9.Інтернет-речей – це
це мережа речей, які підключені до мережі Інтернет
гарні і дорогі речі
середовище Інтернет речей лише обмежується розумним будинком
10.Прикладна програма,  яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях
текстовий процесор
табличний процесор
графічний  редактор
середовище виконання алгоритмів
11.Електронна таблиця, створена за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, називається ...
презентацією
книгою
проектом
малюнком
12.Що визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості їх відображення у клітинці
редагування
формат даних
рядок формул
поле адреси
13.Зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок: шрифту, кольору, накреслення символів; вирівнювання; кольору заливки, розмірів і меж клітинок тощо
редагування таблиці
форматування таблиці
14.Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур
таблиця
діаграма
текст
формула
15.Яке основне призначення електронних таблиць?
введення текстової інформації
автоматизація обчислень
створення рисунків
пошук інформації
16.Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій
діаграма
таблиця
формула
текст
17.З якого знака починається запис формули в середовищі табличного процесора?
/

+
=
18.При копіюванні формули модифікуються
погоджуюсь
не погоджуюсь
19.Хто створює комп’ютерні програми?
декілька відомих світових фірм
програмісти
виникають самі
вони створюються іншими програмами
20.Що являє собою програма з точки зору програміста?
це текст, написаний звичайною мовою
це текст, написаний спеціальною мовою
це алгоритм, поданий у вигляді спеціальних графічних блоків
це набір чисел, як і будь-які дані в комп’ютері  
21.Яка команда записана правильно і відобразить повідомлення Hello, word?
print '(Hello, word)'
print ('Hello, word')
print (Hello, word)
print 'Hello, word'
22.Покажи, який діапазон значень набуває змінна і в коді for i in range (8)
від 0 до 8 включно
від 1 до 7 включно
від 0 до 7 включно
від 1 до 8 включно
23.Що таке модель?
Це комп’ютерна програма.
Це спрощене подання реального об’єкта, процесу чи явища.
Це послідовність команд.
Це формальний опис процесів або явищ

Вчителі: Тичак М.М.    0974561413
Попович О.В. 0974778097
23  травня 2022 р.
Тема: Виконання індивідуального проекту.
Перегляньте посилання:

https://youtu.be/Ro9X-lMHWGI

Домашнє завдання

Проаналізувати параграф 4.1-4.3   (стор.156-177)

Опрацювати до 30 травня 2022 р.

23.05.22  вчитель Попович О.В.

Тема: Презентація індивідуальних проєктів.

Ознайомитись з презентацією та виконати практичну роботу. Також виконати письмово тести і надіслати на вайбер

30.05.22 Вчителі: Попович О.В. 0974778097 Тичак М,М. 0974561413

Тема: Повторення та систематизація навчального матеріалу за розділом 3.

Прочитати та  повторити матеріал за підручником с.95-122.

Виконати тест письмово в зошити та надіслати на вайбер вчителям:

Тест

   1..Що таке "форматування"?

                         Оформлення зовнішнього вигляду документа або його фрагментів

Створення документу документа або його фрагментів

Видалення документу або деяких його фрагментів

 2. Що з наведених програм є текстовим процесором ?

 

Microsoft Excel 

Microsoft Publisher

 Microsoft Word

 

Microsoft PowerPoint

 

 3. Згідно з правил введення тексту, яку кількість пропусків потрібно вводити між словами ?

 1

2

  3

  жодного

 Скільки завгодно

 

4.Операції, які належать до редагування тексту

 виправлення помилки в слові

 переміщення першого абзацу на кінець тексту

 зміна розміру шрифту

 

 зміна кольору слова

 видалення слова

 

5.Які види орієнтації сторінки бувають?

 книжкова 

 

 горизонтальна

 

альбомна

 вертикальна

 

 6. Щоб розділити абзац на два потрібно встановити курсор в передбачуваний кінець першого абзацу та натиснути клавішу 

Enter

BackSpace

 Ctrl

 

 Deletе

 

7. Об'єкти текстового документа:

 символ, слово, слайд, абзац, текст.

 

  символ, слово, речення, абзац, текст, файл

 

 символ, слово, речення, абзац, текст.

 

 символ, слово, речення, абзац, текст, файл, слайд.

 

 8. Для видалення символів ліворуч від курсору використовується клавіша 

 Backspace

 

 Delete

 

9. Документ програми Microsoft Word має розширення

 .txt

 .docx

 bmp

 mp3

 

10. Символ праворуч від курсора (тобто після нього) можна видалити за допомогою клавіші

 Shift

 Delete

 Backspace

 

11.Для того, щоб додати в текстовий документ Word таблицю, треба виконати наступну послідовність команд: 

Файл - Створити - Таблиця

  На панелі  інструментів вибрати Пензель та намалювати таблицю

 

 Вставлення - Таблиця - Створення таблиці

 В документі Word немає можливості вставити таблицю

 12.Операції, які належать до форматування символів 

Зміна розміру символів

 Вибір типу шрифту

 

 Зміна накреслення символів

 

  Перевірка правопису

 

 Зміна кольору символів

 

13.Яку клавішу використовують для фіксації режиму великих літер?

 Shift

 

 Caps Lock

 

 Delete

 Insert

 

14. Яким способом можна виділити весь документ у текстовому редакторі Word?

Двічі клацнути на будь-якому слові в документі

 

 Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, клацнути у будь-якому місці документу

 

 Натиснути сполучення клавіш Ctrl+A

 

 Натиснути сполучення клавіш Ctrl+V

13.06.22р.

Вчителі: Попович О.В.

0987164971

Тичак М.М.

0974561413

Тема уроку:Створення текстового документа з графічним зображенням і таблицею. 

Домашнє завдання

Підготуватись до КР

5 клас
6 клас

6 клас

Вчителі Тичак Мар’яна Михайлівна,тел +380974561413,
Тяско Світлана Михайлівна, тел 0971182230
23.02.2022 
Тема. Вкладені алгоритмічні структури розгалуження
Домашнє завдання. Опрацювати презентацію. Вивчити параграф 3.2

Вчителі:    Тичак М.М. тел. 0974561413
                    Тяско С.М. тел. 0971182230
                  30 березня 2022 р.

Тема: Вкладені алгоритмічні структури розгалуження.

Переглянути і ознайомитись (обов’язково)

https://www.youtube.com/watch?v=m8anGNtkmjk&ab_channel=TaskInformatics

https://drive.google.com/file/d/1aWg0NHT4JHa6jSk-lBA1zbeSUG5eb7QD/view

Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника § 3.3  ст. 100-106.

Виконайте завдання 3, ст. 106

(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 06 квітня 2022 р.

Вчителі  Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
Тичак Мар’яна Михайлівна
Тел. 0974561413
06.04.2022
Тема. Вкладені алгоритмічні структури розгалуження. Тематичне оцінювання. 
Домашнє завдання. Повторити пройдений навчальний матеріал

Вчителі:    Тичак М.М. тел. 0974561413
Тяско С.М. тел. 0971182230
13 квітня 2022 р.
Тема: Вкладені алгоритмічні структури розгалуження та повторення.

Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника § 3.3  ст. 100-108.

Виконайте завдання 5, ст. 108

(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 20 квітня 2022 р.

Вчителі  Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
Тичак Мар’яна Михайлівна
Тел. 0974561413
20.04.2022
Тема. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження. 
Домашнє завдання. Написати та вивчити конспект за допомогою презентації.

Вчителі:    Тичак М.М. тел. 0974561413
Тяско С.М. тел. 0971182230
27 квітня 2022 р.
Тема: Вкладені алгоритмічні структури розгалуження та повторення.

Перегляньте відеопосилання

https://youtu.be/K-A2uWtQQzc

Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника § 3.3, 3.4  ст. 100-110.

Виконайте завдання за посиланням

https://youtu.be/hiXGfmJzm5k

(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 04 травня 2022 р.

Вчителі  Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
Тичак Мар’яна Михайлівна
Тел. 0974561413
04.05.2022
Тема. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження. 
Домашнє завдання. Написати та вивчити конспект за допомогою презентації.

Вчителі:   Тичак М.М. тел. 0974561413
Тяско С.М. тел. 0971182230
11 травня 2022 р.
Тема: Розробка сценарію майбутнього програмного проекту.

Перегляньте відеопосилання

https://youtu.be/OKJbVdbtuwA

Посилання на онлайн SCRATCH

https://scratch.mit.edu/projects/298492217/editor/

Домашнє завдання виконайте за посиланням
https://naurok.com.ua/test/start/1493199

Виконайте завдання

https://drive.google.com/file/d/18kOr3WFa1vBZHTkmy9Su3BJEv0u_TAWg/view

(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 18 травня 2022 р.

Вчителі  Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
Тичак Мар’яна Михайлівна
Тел. 0974561413
18.05.2022
Тема. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію. 
Домашнє завдання. Написати та вивчити конспект за допомогою презентації.

Вчителі:   Тичак М.М. тел. 0974561413
Тяско С.М. тел. 0971182230
25 травня 2022 р.
Тема: Презентація власного проекту.

Домашнє завдання

Проаналізувати § 3.1-3.4 ст. 81

(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 01 червня 2022 р.

Вчителі  Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
Тичак Мар’яна Михайлівна
Тел. 0974561413
25.05.2022
Тема. Створення програми та презентація власного програмного проекту. Тематичне оцінювання. 
Домашнє завдання. Повторити пройдений навчальний матеріал

Вчителі  Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
Тичак Мар’яна Михайлівна
Тел. 0974561413
08.06.2022
Тема. Повторення на тему: "Комп'ютерна графіка" 
Домашнє завдання. Повторити пройдений навчальний матеріал

7 клас

7 клас

22.03.22

Вчителі: Попович О.В.0974778097 Тичак М.М. 0974561413

 Тема. Створення комп’ютерної моделі рівномірного прямолінійного руху об’єкта.

Виконайте  алгоритм, поданий на уроці.

Створіть проект, в якому дві машини здійснювали рух назустріч одна одній.

Домашня робота. Письмово в зошит: 1.Для мене стало новим…

2.Мені сподобалось…

3.Мені було легко (важко), бо...

Опрацювати вивчений матеріал.

Вчителі:
Вчителі: Тичак М.М.0974561413
Попович О.В.0974778097

 

29.03.2022
Тема. Створення комп’ютерної моделі руху об’єкта на площині з перешкодами.

Переглянути і ознайомитись з презентацією. https://drive.google.com/file/d/1vBOYvZDpeS5PzmByUhkRytO9newU01JY/view

Домашнє завдання.
Виконати практичну роботу.
https://docs.google.com/document/d/1Y4nB1qbZjEmvKlKFctYv53TBECVnmWwTrXw1S6-83TY/edit

Опрацювати до 05.04.2022 р.

05.04.2022 р.

Попович О.В 0974778097
Тичак М. М 0974561413
ТЕМА: Створення комп'ютерної моделі руху об'єкта  на площині з  перешкодами.

https://www.youtube.com/watch?v=qtV7Eq_5xJc
Ознайомитись з презентацією та створити свою гру або вдосконалити вже відому гру.
Д/з написати продовження речення
1.В своїй грі я реалізував....
2.У моїй грі можна досягти таких результатів....

Вчителі: Тичак М.М. 0974561413
Попович О.В. 0974778097
12.04.2022
Тема. Програмування випадкових процесів.

Домашнє завдання.
Пoвтoрити Рoзділ 4.
Опрацювати до 19.04.2022

 19.04.22
Вчителі Попович О. В.0974778097
Тичак М. М.0964561413
Тема: Створення ігрових проектів
Практична робота 7.
Ознайомитись з презентацією та виконати завдання практичної роботи.

https://www.youtube.com/watch?v=oROSDzHNbNg
Письмово виконати завдання 1-8 (верхнє) сторінка 152 надіслати вчителям до 26.05.2022

Вчителі: Тичак М.М. 0974561413
Попович О.В. 0974778097


26.04.2022
Тема. Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри.

Переглянути презентацію

https://drive.google.com/file/u/0/d/1CfMYitnXsanT483iSfcU4ZPNncb-MQom/view

Посилання на онлайн SCRATCH

https://scratch.mit.edu/projects/298492217/editor/

Домашнє завдання

Виконайте завдання:

https://drive.google.com/file/u/0/d/14hSvMGpgi9rUY9G6s1CFArSP-nbCX69q/view

(Результат надішліть учителю на вайбер)

Опрацювати до 03.05.2022

Вчителі: Тичак М.М. 0974561413
Попович О.В. 0974778097
03.05.2022
Тема. Підготовка призентаційних матеріалів та звіту

Посилання на онлайн SCRATCH
https://scratch.mit.edu/projects/298492217/editor/
Домашнє завдання
Виконайте завдання 1 на с.160-162 
Повторити за підручником розділ 2 та підготуватись до контрольної роботи
(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 10.05.2022

Вчителі:   Тичак М.М. тел. 0974561413
Тяско С.М. тел. 0971182230
11 травня 2022 р.
Тема: Розробка сценарію майбутнього програмного проекту.

Перегляньте відеопосилання

https://youtu.be/OKJbVdbtuwA

Посилання на онлайн SCRATCH

https://scratch.mit.edu/projects/298492217/editor/

Домашнє завдання виконайте за посиланням
https://naurok.com.ua/test/start/1493199

Виконайте завдання

https://drive.google.com/file/d/18kOr3WFa1vBZHTkmy9Su3BJEv0u_TAWg/view

(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 18 травня 2022 р.

Вчителі: Тичак М.М. 0974561413
Попович О.В. 0974778097
24 травня 2022
Тема. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

Домашнє завдання

Проаналізувати § 3.1-3.3  ст.77-99.
(Результат надішліть учителю на вайбер)

Опрацювати до 31 травня 2022

 

Вчитель Попович О.В 0974778097
Тема: Презентація та оцінювання проектів.
Ознайомитися з презентацією та створити індивідуальні проекти. Всім свої роботи надіслати на вайбер до 01.06.22
Також виконати підсумкові тести

https://youtu.be/iLZ69o5WAuc

7 червня 

Вчителі: Попович О.В. 0974778097,

Тичак М.М, 09774561413  

Тема: Повторення та систематизація навчального матеріалу.

Ознайомитись з відео та виконати завдання.

Виконані завдання передати на вайбер вчителям. Повторити матеріал розділу 3.

https://youtu.be/fMBDdmA_r8I

8 клас

8 клас

Вчителі Тичак М. М.
Тел +380974561413
Тяско С. М.
Тел 0971182230


22.03.2022
Тема. Введення й виведення даних.
Практична робота 10. Проекти з полем, з уведенням даних і виведенням результатів.

https://youtu.be/nCjLTntrNME

Домашнє завдання. Опрацювати презентацію та виконати практичну роботу

Вчителі: Тичак М.М.0974561413
Тяско С.М. 0971182230

 

29.03.2022
Тема. Налагодження проекту. Контрольна робота

Програмісти люди терплячі і уважні, але бувають випадки, що і вони допускають іноді помилки.

Тому нам потрібно навчитися терпінню і бути уважними, щоб не допускати помилок, але якщо вже допустили - то повинні з легкістю знайти ці помилки і їх усунути.

         І найважливіше - це розуміння допущених помилок. Без розуміння - терпіння і уважність - ніщо

        

         Переглянути і ознайомитись з презентацією.

https://docs.google.com/presentation/d/1Ebhx97qq3kYwf2SzZ4kaYiHOo65c2Y7L/edit?usp=sharing&ouid=111244024788477307728&rtpof=true&sd=true

 

Домашнє завдання.
        Пройти тестування і надіслати результат вчителю.

https://naurok.com.ua/test/start/722587

 

Домашнє завдання

Підручник § 6.6 ст. 204-207

Опрацювати до 05.04.2022 р.

Вчителі  Тяско Світлана Михайлівна
Тел. 0971182230
Тичак Мар’яна Михайлівна
Тел. 0974561413
05.04.2022
Тема. Логічні операції. Умовні оператори (коротка та повна форма).
Домашнє завдання. Опрацювати параграф 6.3

Вчителі: Тичак М.М. 0974561413
Тяско С.М. 0971182230
29.03.2022
Тема. Прапорці. Перемикачі.

Домашнє завдання.
Підручник § 6.9 ст. 225-232

Опрацювати до 19.04.2022 р.

Вчителі: Тичак М.М. 0974561413
Тяско С.М. 0971182230
19.04.2022
Тема.Перемикачі. 
Практична робота 11. Проєкти з розгалуженнями
Домашнє завдання.
Підручник § 6.9 ст. 225-232
Опрацювати до 26.04.2022

Вчителі: Тичак М.М. 0974561413

Тяско С.М. 0971182230

26 квітня 2022

Тема. Оператори циклу. Цикл з лічильником.

Записати в зошит

Повторення (цикл) — це алгоритмічна структура, за допомогою якої та сама послідовність дій виконується кілька разів.

Для запису алгоритмів із повторенням (циклів) мовою Object Pascal використовують три види операторів циклу: з параметром, з передумовою і з післяумовою.

Серію команд, що повторюється під час виконання циклу, називають тілом циклу.

Кожне виконання тіла циклу називають ітерацією.

Цикл із параметром (лічильником) використовують у випадках, коли відома кількість повторень циклу. Оператор For забезпечує повторення команд, кероване параметром циклу.

Переглянути посилання:

https://youtu.be/MhKNL1TxOiY

Домашнє завдання.

Підручник § 6.10 ст. 235-240

Опрацювати до 03 травня 2022 р.

Вчителі: Тичак М.М. 0974561413
Тяско С.М. 0971182230
03.05.2022
Тема. Оператори циклу. Цикли з лічильником. Цикли з передумовою. 
Домашнє завдання.
Підручник § 6.6, 6.7

Вчителі: Тичак М.М. 0974561413

Тяско С.М. 0971182230

10 травня 2022 р.

Тема. Цикли з передумовою.

Записати в зошит за посиланням

https://drive.google.com/file/d/1Z125VtZxs0sYgiiT3GmJ_4uHMba_CDNr/view

Переглянути посилання:

https://ppt-online.org/156328

Домашнє завдання.

https://drive.google.com/file/d/1e8PmOByDXzKxzRSUbb5iNEBYHfKtepwC/view

Результат надішліть на вайбер

Опрацювати до 17 травня 2022 р.

Вчителі: Тичак М.М. 0974561413

Тяско С.М. 0971182230

24 травня 2022 р.

Тема. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.

Домашнє завдання.

Підручник § 8.2 ст. 273-278

Результат надішліть на вайбер

Опрацювати до 31 травня 2022 р.

Вчителі: Тичак М.М. 0974561413
Тяско С.М. 0971182230
31.05.2022
Тема. Виконання індивідуальних та групових навчальних проєктів. Захист навчальних проєктів. 
Домашнє завдання.
Повторення пройденого навчального матеріалу.

Вчителі: Тичак М.М. 0974561413

Тяско С.М. 0971182230

14 червня 2022 р.

Тема. Повторення на тему: Опрацювання текстових даних.

Підручник § 3.1-3.5 ст. 61-95

Домашнє завдання.

Підготуватись до семестрової КР.

9 клас

9 клас

Вчителі: Тичак М.М. тел. 0974561413
       Крегул Р.Р. тел.  0961055616
   23 березня 2022 р.
Тема: Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим / найменшим значенням.
Домашнє завдання
1.    Підручник  ст. 170-173
2.    Виконайте завдання з ст. 172 завдання 7
(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 30 березня 2022 р.

Вчителі: Тичак М.М. тел. 0974561413

                Крегул Р.Р. тел.  0961055616

             

30 березня 2022 р.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 (ст. 173)

 «Знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами»

 

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

 1. Відкрийте середовище візуального проектування.

 2. Створіть проект для розв’язування задачі: У багаторядковому текстовому полі містяться значення середньої температури повітря кожного дня тижня. Визначте середню температуру повітря за весь тиждень. З’ясуйте, скільки разів на тиждень середня денна температура була вище нуля.
  У проекті:

  • Розмістіть на формі потрібні елементи керування: багаторядкове текстове поле, написи, кнопки.

  • Складіть обробник події Click для першої кнопки, виконання якого приведе до виведення в напис середньої температури повітря за тиждень.

  • Складіть обробник події Click для другої кнопки, виконання якого приведе до визначення, скільки разів на тиждень середня денна температура повітря була вище нуля, і виведення результату в напис.

  • Виконайте проект і переконайтеся, що результати його роботи правильні.

 3. Збережіть проект у папці з іменем Практична 6, створеній у вашій папці.

 

Перегляньте відео презентацію за зразком:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WL_s3QUiCjM&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

Домашнє завдання

            Повторити § 6.2  ст. 165-173

 

(Результат надішліть учителю на вайбер)

 

Опрацювати до 06 квітня 2022 р.

06.04.2022

Крегул Р. Р. тел. 0961055616

Тичак М.М. тел. 0974561413

Тема. Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування.

Вчителі: Тичак М.М. тел. 0974561413

Крегул Р.Р. тел.  0961055616

13 квітня 2022 р.

Тема: Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.
Опорний конспект для учня
https://drive.google.com/file/d/1lZZVOHAonZHRxJ85FCq1zz5ShjpMGXFk/view

Переглянути і ознайомитись з презентацію (обов’язково)
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE5F70FABF6FFFD6!1080&ithint=file%2cpptx&authkey=!AN566Yy8atkCWhk
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CE5F70FABF6FFFD6!2082&ithint=file%2cpptx&authkey=!AJOAyXHs7BZGQts
Домашнє завдання

Вивчити § 6.3  ст. 174-179

Виконати завдання:

https://drive.google.com/file/d/1hulVU0JocQI_24dqURxrS1Mrksv3dJ3Q/view
(Результат надішліть учителю на вайбер)

Опрацювати до 20 квітня 2022 р.

Крегул Р. Р. тел. 0961055616

Тичак М.М. тел. 0974561413

Тема. Контрольна робота.
Виконати тести.

https://naurok.com.ua/test/start/920991

(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 27 квітня 2022 р.

Вчителі: Тичак М.М. тел. 0974561413

Крегул Р.Р. тел.  0961055616

27 квітня 2022 р.

Тема: Збір та аналіз відгуків користувачів програми. Контрольна робота
Переглянути і ознайомитись з презентацію (обов’язково)
https://youtu.be/q5yuJtWT74g

Домашнє завдання

Виконати тестування:

https://naurok.com.ua/test/start/1396959

(Результат надішліть учителю на вайбер)

Опрацювати до 04 травня 2022 р.

04.05.2022

Крегул Р. Р. тел. 0961055616

Тичак М.М. тел. 0974561413

Тема. Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту.

Домашнє завдання.

Створити проект.
Опрацювати до 18 травня 2022 р.

Вчителі: Тичак М.М. тел. 0974561413

Крегул Р.Р. тел.  0961055616

11 травня 2022 р.

Тема: Виконання колективного навчального проекту.
Переглянути і ознайомитись з презентацію (обов’язково)
https://youtu.be/W5ZBdovop7U

Домашнє завдання

Покроково виконувати навчальний проект

(Результати надішліть учителю на вайбер)

Опрацювати до 18 травня 2022 р.

18.05.2022

Інформатика

Крегул Р. Р. тел. 0961055616

Тичак М.М. тел. 0974561413

Тема. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Домашнє завдання.

Створити проект.
Опрацювати до 25 травня 2022 р.

Вчителі: Тичак М.М. тел. 0974561413

Крегул Р.Р. тел.  0961055616

25 травня 2022 р.

Тема: Виконання колективного навчального проекту.
Переглянути і ознайомитись з презентацію (обов’язково)
https://youtu.be/W5ZBdovop7U

Домашнє завдання

Покроково виконувати навчальний проект

(Результати надішліть учителю на вайбер)

Опрацювати до 01 червня 2022 р.

10 клас

10 клас

25.03.22р.

Вчителі: Лапчак Ганна Юріївна, 0987164971

Тичак Мар‘яна Михайлівна, 0 (97) 456 14 13

Тема уроку: Запити на вибірку даних.

Домашнє завдання

Опрацювати §3.5. Виписати і вивчити головне з параграфа 3.5. Відповісти на запитання 1, 3, 6.

Вчителі:    Тичак М.М. тел. 0974561413

                            Лапчак Г.Ю. тел. 0987164971

                 

         01 квітня  2022 р.

 

Тема: Створення звітів за однією та кількома таблицями.

          Контрольна робота

Записати у зошит

Звіти — це екранні форми, що призначені насамперед для подальшого друку на папері, і тому найчастіше вони подаються у вигляді аркушів паперу формату А4.

В одному звіті може відображатися інформація з однієї або кількох таблиць або запитів. Створювати звіти, як і інші об’єкти БД, можна в режимі майстра або за допомогою конструктора. Зауважимо, що коли у звіті відображаються дані з кількох таблиць, краще спочатку створити запит, де ці таблиці з’єднуються, а вже потім, на основі цього запиту, — звіт.

Подібно до форм, звіти найзручніше створювати в режимі майстра.

 

Переглянути і ознайомитись з презентацію (обов’язково)

https://www.youtube.com/watch?v=UEi66gZLFn8&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0

Домашнє завдання
         1.Опрацювати конспект і розділ 3 підручника.

         2. Створіть звіт, у якому для кожного класу відображатимуться прізвища, імена та спеціальності вчителів, що в ньому викладають, а також кількість таких учителів.

(Результат надішліть учителю на вайбер)

Опрацювати до 08 квітня  2022 р.

Вчителі: Лапчак Ганна Юріївна, 0987164971

Тичак Мар‘яна Михайлівна, 0 (97) 456 14 13

Тема уроку: Технології опрацювання мультимедійних даних. Проектування та створення об’єктів мультимедіа

Домашнє завдання

Опрацювати §4.1 Виписати і вивчити головне з параграфа.  Відповісти на запитання 1 та 2 зі стор.114

22.04.22 р.

Вчителі: Лапчак Ганна Юріївна, 0987164971

Тичак Мар‘яна Михайлівна, 0 (97) 456 14 13

Тема уроку: Створення та адміністрування сайту. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа.

Домашнє завдання

Опрацювати §4.3 Виписати і вивчити головне з параграфа.

Вчителі: Тичак М.М. тел. 0974561413

Лапчак Г.Ю. тел. 0987164971

29 квітня  2022 р.

Тема: Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа.
Записати у зошит
HTML - це стандартна мова розмітки для створення веб-сторінок.

HTML означає мову розмітки гіпертексту

HTML описує структуру веб-сторінок за допомогою розмітки

HTML-елементи є будівельними блоками HTML-сторінок

Елементи HTML представлені тегами

Теги HTML містять елементи вмісту, такі як "заголовок", "параграф", "таблиця" тощо

Браузери не показують теги HTML, але використовують їх для відтворення вмісту сторінки
Переглянути і ознайомитись з презентацію (обов’язково)
https://ppt-online.org/221571

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника § 4.2 ст.114-121.
Дайте відповіді на питання 1-4 (ст. 121)
(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 6 травня 2022 р.

06.05.22р.

Вчителі: Лапчак Ганна Юріївна, 0987164971

Тичак Мар‘яна Михайлівна, 0 (97) 456 14 13

Тема уроку: Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці. Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів.

Домашнє завдання

Опрацювати §4.4, виписати і вивчити з параграфу найголовніше, дати відповіді письмово на запитання 1, 5 зі стор.136

Вчителі: Тичак М.М. тел. 0974561413

Лапчак Г.Ю. тел. 0987164971

13 травня 2022 р.

Тема: Роль електронних медійних засобів у житті людини.
Переглянути і ознайомитись з презентацію (обов’язково)
https://drive.google.com/file/d/1_FTtvOsvTnYWgj66F5JwvfYIz0-SZA4J/view

Домашнє завдання пройти за посиланням

https://naurok.com.ua/test/start/32261

(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 20 травня 2022 р.

20.05.22р.

Вчителі: Лапчак Ганна Юріївна, 0987164971

Тичак Мар‘яна Михайлівна, 0 (97) 456 14 13

Тема уроку: Виконання колективного навчального проекту.

Домашнє завдання: Підготуватись до захисту колективного навчального проекту.

10.06.22р.

Вчителі: Лапчак Ганна Юріївна, 0987164971

Тичак Мар‘яна Михайлівна, 0 (97) 456 14 13

Тема уроку: Інформаційні технології в суспільстві.

Домашнє завдання

Підготуватись до КР

11 клас

11 клас

Вчителі: Лапчак Ганна Юріївна, 0987164971 та Тичак Мар’яна Михайлівна, 0974561413

Тема уроку: Мультимедіа на веб-сторінках

 

Домашнє завдання

Опрацювати §11.14. Зробити коротенький конспект.

Відповісти на запитання 3,5.

Вчителі: Лапчак Г.Ю.  0987164971,

Тичак М.М.  0974561413.

 

28 березня.2022 р.

 

Тема: Застосування гіпертекстових, графічних, анімаційних та мультимедійних елементів на веб-сторінках. Об‘єктна модель документа. Практична робота 3.

 

Щоб краще зрозуміти дану тему, перегляньте презентацію

https://m.youtube.com/watch?v=dyaUBNK1O3c

 

Домашнє завдання: виписати і вивчити головне з даної теми та виконати практичну роботу 3.

Опрацювати дану тему до 04.04.2022р.

 

Виконати практичну роботу 3. (результати надіслати вчителю на вайбер)

 • Створити HTML-документ, який міститиме фрейм, і зберегти його у файлі main.html.

<HTML>

<TITLE>Проблеми сьогодення</TITLE>

<FRAMESET COLS="15%,*">

<FRAME SRC="np.html">

<FRAME NAME="frame1">

</FRAMESET>

 • Створити HTML-документ, який міститиме навігаційну панель, і зберегти його у файлі np.html.

<HTML>

<TITLE>Проблеми сьогодення</TITLE>

<BODY BACKGROUND="images/осінь1.jpg">

<p style="text-align: center;">

<h2><A HREF="1.html" TARGET="frame1"><span style="color: red">Коронавірус (COVID-19)

</span></A></h2>

<h2><A HREF="2.html" TARGET="frame1"><span style="color: green">Поради для батьків</span></A></h2>

<h2><A HREF="3.html" TARGET="frame1"><span style="color: blue">Допомога вчителям</span></A>

</h2>

<h2><A HREF="4.html" TARGET="frame1"><span style="color: orange">Світ без насильства</span></A>

<img src="images/13.jpg" style="width:180px">

04.04.2022 р.

Вчителі: Лапчак Ганна Юріївна, 0987164971

Тичак Мар‘яна Михайлівна, 0 (97) 456 14 13

Тема уроку: Веб-програмування та інтерактивні сторінки. Хостинг сайта

 

Домашнє завдання

Опрацювати §11.16-11.17. Виписати і вивчити головне з параграфів   11.16-11.17.  Відповісти на запитання 2(стор.201) та запитання 2 (стор.205)

Вчителі: Лапчак Г.Ю.  0987164971.

              Тичак М.М.  0974561413.

 

11 квітня 2022 р.

 

Тема: Розміщення сайту на сервері. Практична робота.

Сьогоднішній урок є практичним де вам потрібно буде продемонструвати вміння застосування знань, умінь і навичок розміщення сайту на сервері..

І. Підготовка до практичної діяльності

Завдання

 1. Створити на робочому столі папку та назвати її власним прізвищем та ім’ям.

 2. Створіть односторінковий сайт (інструкційну картку) опису послідовності реєстрації на сайті https://www.zzz.com.ua/uk та завантаження власної сторінки на хостингу.

 3. Інструкційну картку розмістіть на цьому ж хостингу з орієнтовною адресою infwebpr6-vashe-imja-ta-prizviche.zzz.com.ua та надішліть посилання вашої сторінки на електронну скриньку вчителя.

ІV. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал.

Опрацювати дану тему до 18.04.2022р.

18.04.22 р.

Вчителі: Лапчак Ганна Юріївна, 0987164971

Тичак Мар‘яна Михайлівна, 0 (97) 456 14 13

Тема уроку: Використання форм. Основні елементи форми. Валідація та збереження даних форм

Домашнє завдання

Опрацювати §11.20. Виписати і вивчити головне з параграфу. Відповісти на запитання 2 зі стоп.215

Вчителі: Лапчак Г.Ю.  0987164971.

Тичак М.М.  0974561413.

25 квітня 2022 р.

Тема: Використання форм. Основні елементи форми. Валідація та збереження даних форм.

Записати у зошит
Форма це елемент HTML-документа, що забезпечує взаємозв'язок з Web-вузлом. Форми використовуються для опитування відвідувачів, замовлення різних послуг та інших дій. 
<form>...</form>- це фундаментальний елемент всіх форм, парний тег. Форма може мати декілька атрибутів. Основні з них:

 • action, значенням якого є URL для передачі на вузол інформації з форми;

 • metod, що приймає значення get або post (визначення способу  передачі даних форми до  вузла).

Валідація (англ. Validation) — процес підтвердження відповідності або надання законної сили.
Види валідацій:

 • в загальному праві

 • в програмуванні

 • у виробничій діяльності

Переглянути відеопосилання

https://youtu.be/XhA2j6wsUNY

Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника § 11.20 ст.213-216.
дайте відповіді на запитання 3, 5 стор.215.
(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 02 травня 2022 р.

02.05.22р.

Вчителі: Лапчак Ганна Юріївна, 0987164971

Тичак Мар‘яна Михайлівна, 0 (97) 456 14 13

Тема уроку: Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінках. Пошукова оптимізація та просування веб-сайтів.

Домашнє завдання

Опрацювати §11.22, пройти тестування, яке надіслано у Вайбер.

Вчителі: Лапчак Г.Ю.  0987164971.

Тичак М.М.  0974561413.

09 травня 2022 р.

Тема: Оцінка сайту. Просування сайту. Практична робота № 7.

Дайте відповіді на запитання письмово в зошити

https://naurok.com.ua/test/start/281710

Переглянути і ознайомитись з презентацією (обов’язково) і виконати ПР № 7.

https://vsimpptx.com/lesson/31-praktichna-robota-7-ocinka-sajtu-prosuvannya-sajtu

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника § 11.23 ст.221
(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 16 травня 2022 р.

16.05.22 р.

Вчителі: Лапчак Ганна Юріївна, 0987164971

Тичак Мар‘яна Михайлівна, 0 (97) 456 14 13

Тема уроку: Розробка проекту. Оформлення результатів проекту.

Домашнє завдання: підготувати презентацію результатів проекту. Підготуватись до КР.

Вчителі: Лапчак Г.Ю.  0987164971.

Тичак М.М.  0974561413.

23 травня 2022 р.

Тема: Розробка проекту.

Оформлення результатів проекту

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника § 7.2-8.3, ст. 92-100

(Результат надішліть учителю на вайбер)
Опрацювати до 30 травня 2022 р.

bottom of page